Länkar

 

Nationella

Palliationsakademin

Palliationsakademins publikationer

Nationella rådet för palliativ vård

SPN- Svenskt Palliativ Nätverk

Svensk sjuksköterskeförening

Palliativt Kunskapscentrum Stockholm

Palliativt utvecklingscentrum Skåne

Intresseföreningar

Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad (UFPO) 

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta

Dietister inom onkologi

Svensk Förening för Palliativ medicin (läkare)

Regionala cancercentra

Onkokologiskt Centrum Norra sjukvårdsregionen

Onkologiskt Centrum Södra sjukvårdsregionen

Onkologiskt Centrum Västra sjukvårdsregionen

Regionalt Onkologiskt Centrum ROC Uppsala/Örebroregionen

Onkologiskt Centrum i Stockholm-Gotlandregionen

 

Sjuksköterskeföreningar inom palliativ vård övriga länder

Storbrittanien Independent Association of Nurses in Palliative Care

 

Internationella

European Association for Palliative Care-EAPC

Foreningen for Palliativ Indsats

Norsk Palliativ Forening

Danska Palliativguiden som finns på palliativt videncenter

International Association for Hospice and Palliative Care

H.Lee Moffitt. Cancer Center & Research

National Cancer Institute PDQ® Cancer Information Summaries: Supportive and Palliative Care

WHO-Palliative care

 

Vårdprogram

Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Nationellt vårdprogram för palliativ vård - kort version  

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

 

Närstående

Om Sorg

Sorg och stöd bland äldre

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vägledning – Barn som är närstående

Övrigt

Svenska palliativregistret 

World Hospice and Palliative Care Day

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Dagens sjuksköterska

Socialstyrelsens termbank