Forskning

Sverige har idag många aktiva forskare i palliativ vård. Här kan du läsa om avhandlingar i området och om nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård.