ÅRETS SJUKSKÖTERSKA I PALLIATIV OMVÅRDNAD 2019

SFPO - Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad har idag 18/10 kl 11:00 utnämnt Emma Sääw från Helsingborg till årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad 2019! Vi gratulerar Emma som genom sitt stora engagemang och positiva och vänliga sätt bland annat som kontaktsjuksköterska bidragit till att kunskap spritts till olika vårdformer. Emma tar sig an utmaningar och arbetar för att stötta primärvården i utvecklingen av den palliativa vården. Genom sin erfarenhet och kompetens bidrar hon till att obotligt sjuka patienter i Helsingborgs stad får en god och evidensbaserad vård när bot inte längre är möjlig.

Årets sjuksköterska 2019

Diplomerade sjuksköterskor i palliativ omvårdnad

SFPO har vid utbildningsdagen 18/10 2019 i Stockholm diplomerat ytterligare tre sjuksköterskor i palliativ omvårdnad

Vi Gratulerar
Charlotta Fredriksson
Lina Höög
Maria Lundin

Om SFPO

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO, vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter och stödja den sjukes närstående under vårdtiden och efter dödsfallet.

Läs mer om SFPO
Natur

Dö - Bra

Vid utbildningsdagar i Stockholm presenterades Döbra-kortleken i en workshop som leddes av Ida Goliath, sjuksköterska med dr, Karolinska institutet och Therese Johansson MSc, doktorand, forskning med inriktning på kortens användning inom äldreomsorgen. DöBra-kortleken ingår i ett forskningsprogram med målet att lyfta frågor kring döden ur ett folkhälsoperspektiv och att stimulera och underlätta samtal om livet och vården i livets slut.

Diplomerade sjuksköterskor i palliativ omvårdnad

SFPO har vid utbildningsdagen 18/10 2019 i Stockholm diplomerat ytterligare tre sjuksköterskor i palliativ omvårdnad Vi Gratulerar Charlotta Fredriksson Lina Höög Maria Lundin

Anmäl dig till den 6:e nationella konferensen om palliativ vård

"Teamens kompetens och perspektiv. Palliativ vård som en del av livet”. Som medlem i SFPO får du reducerad konferensavgift. www.palliativ2020.se

Arrangör NRPV

Utveckla omvårdnaden och förtydliga sjuksköterskans profession på din arbetsplats

Vetenskapskafé repo Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad

Mer info

Medlem i SFPO! Betala med Swish nr: 123 671 7821 eller bankgiro

Förnya ditt medlemsskap eller bli medlem!

Hur blir jag medlem i SFPO?

Nyhetsbrev

Läs vårt senaste Nyhetsbrev Våren 2019

Nyhetsbrev

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Bli medlem i SFPO

Var med och förbättra den palliativa vården för patienter och anhöriga.

Bli medlem
Deltagare Hässleholm