SFPO GER UTBILDNING I PALLIATIV VÅRD FÖR DEN ÄLDRE MÄNNISKAN OCH PALLIATIV VÅRD VID DEMENS I STOCKHOLM 18 OKTOBER, INSPIRERANDE FÖRELÄSARE

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

GÅ TILL ANMÄLAN OCH PROGRAM HÄR

Om SFPO

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO, vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter och stödja den sjukes närstående under vårdtiden och efter dödsfallet.

Läs mer om SFPO
Natur

Dö - Bra

Vid utbildningsdagar i Stockholm presenterades Döbra-kortleken i en workshop som leddes av Ida Goliath, sjuksköterska med dr, Karolinska institutet och Therese Johansson MSc, doktorand, forskning med inriktning på kortens användning inom äldreomsorgen. DöBra-kortleken ingår i ett forskningsprogram med målet att lyfta frågor kring döden ur ett folkhälsoperspektiv och att stimulera och underlätta samtal om livet och vården i livets slut.

Utbildningsdag i Stockholm

Obs! Endagsutbildning

18 oktober Scandic klara

Medlem i SFPO! Betala med Swish nr: 123 671 7821 eller bankgiro

Förnya ditt medlemsskap eller bli medlem!

Hur blir jag medlem i SFPO?

Nyhetsbrev

Läs vårt senaste Nyhetsbrev Våren 2019

Nyhetsbrev

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Bli medlem i SFPO

Var med och förbättra den palliativa vården för patienter och anhöriga.

Bli medlem
Deltagare Hässleholm