Natur bild

Dö - Bra

Vid utbildningsdagar i Stockholm i september presenterades Döbra-kortleken i en workshop som leddes av Ida Goliath, sjuksköterska med dr, Karolinska institutet och Therese Johansson MSc, doktorand, forskning med inriktning på kortens användning inom äldreomsorgen. DöBra-kortleken ingår i ett forskningsprogram med målet att lyfta frågor kring döden ur ett folkhälsoperspektiv och att stimulera och underlätta samtal om livet och vården i livets slut.

Vi Gratulerar

Chrisitna Melin Johansson till hennes professur och som nyligen tillträtt sin tjänst som professor i palliative vård vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Om SFPO

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO, vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter och stödja den sjukes närstående under vårdtiden och efter dödsfallet.

Läs mer om SFPO
Natur

Utbildningsdagar 18-19 mars och denna gång möter vi våren i Malmö

Tema: Rehabilitering vid palliativ vård.

Program

Det är dags att betala årsavgift

För ett obrutet medlemskap är det viktigt att du betalar din medlems/årsavgift. För att få din tidskrift "Palliativ vård" hem i brevlådan, betala nu!

Hur blir jag medlem i SFPO?

Nyhetsbrev

Läs vårt Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Medlemskap i SFPO! Betala med Swish eller bankgiro

Förnya ditt medlemsskap med Swish eller bankgiro!

Hur blir jag medlem i SFPO?

Bli medlem i SFPO

Var med och förbättra den palliativa vården för patienter och anhöriga.

Bli medlem
Deltagare Hässleholm