Vad är ICNP?

ICNP klassificerar patientdata och kliniska åtgärder inom domänen omvårdnad och kan användas för beslutsfattande och utveckling av riktlinjer som syftar till att förbättra hälsa och sjukvård. SOI:s styrelse håller tillsammans med Jan Florin, Högskolan Dalarna, på att granska och förbättra den svenska översättningen av ICNP.

Här följer ICN:s egen beskrivning av ICNP.

The International Classification for Nursing Practice (ICNP ®) ger ett systematiskt sätt att beskriva omvårdnad över hela världen, och därigenom förbättra kommunikationen inom omvårdnad och över andra discipliner. ICNP är en produkt av e-hälsoprogrammet inom International Council of Nurses (ICN).

ICNP ger en internationell standard för att underlätta beskrivning och jämförelse av omvårdnad lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Den finns i ett antal språk inklusive, arabiska, engelska, farsi (persiska), tyska, koreanska, mandarin, norska, portugisiska och spanska.

Genom att använda ICNP, kan tillförlitlig information om omvårdnad skapas för att påverka beslutsfattandet, utbildning och politik till:

• att bättre tillgodose behoven hos individer och grupper

• att leverera mer effektiva åtgärder

• att förbättra hälsa resultat

• att bättre utnyttja resurserna

För att göra ICNP enkel att använda, har den släpps i ett antal olika format:

  • en klassificering av fördefinierade omvårdnadsuttryck
  • en 7 axlad modell för att komponera omvårdnadsuttryck 
  • kataloger över valda termer för användning i särskilda situationer, såsom i palliativ vård, för att beskriva följsamhet till behandling, för an- vändning i primärvård, för att mäta hälsoresultat.

ICNP fungerar som ett enande språk- system för omvårdnad, som genom mappning, sammanför andra befintliga terminologier, i en gemensam ram. Detta innebär att sjuksköterskor på olika platser i olika länder, kan utnyttja den gemensamma ICNP ramen utan större ändringar i sin praktik. En flerspråkig webbläsare finns att nå här: http://www.icn.ch/ICNP-Browser-NEW.html

 

WHO skriver så här om ICNP:

WHO accepterade ICNP inom WHO:s Family of International Classifications (FIC), för att utöka täckningen av domänen omvårdnad, som en nödvändig och kompletterande del av professionell hälso- och sjukvård. ICNP klassificerar patientdata och kliniska åtgärder inom domänen omvårdnad och kan användas för beslutsfattande och utveckling av riktlinjer som syftar till att förbättra hälsa och sjukvård. ICNP kan förbättra kommunikation och statistisk rapportering inom hälso- och sjukvården. ICNP kan användas som en klassifikation, tillsammans med andra WHO-FIC klassifikationer, där sådan vård ges. Till FIC hör; ICD, ICF, ICHI.

Översatt av Catrin Björvell, tidigare publicerad i SOI Nytt 2013