ICNP material

Nu finns senaste versionen av ICNP, avseende diagnoser och mål/resultat från 2018 samt ICNP, avseende åtgärder. Nedan finns även material från SOI-konferensen 2016 där ICNP var en punkt på agendan

 

Senaste versionen av ICNP avseende diagnoser och mål/resultat. Svensk version 3.0 uppdaterad 2018 (pdf. 793kB 

Senaste versionen av ICNP, avseende åtgärder -subset utifrånVIPS-modellens åtgärdssöksord. Svensk version 2.0

 Material från Konferensen 2016