ICNP material
Välkommen till Sektionen för omvårdnadsinformatik

ICNP material

Här finns den senaste versionen av ICNP, avseende diagnoser och mål/resultat och material från konferensen 2016 där ICNP var en punkt på agendan

Senaste versionen av ICNP, avseende diagnoser och mål/resultat

 

  

Material från Konferensen 2016

Senast publicerad: 2018-03-29