Forskarnätverk

På denna sida till vänster i bild presenteras de personer som anslutit sig i det forskningsnätverk som Sektionen för Omvårdnadsinformatik håller i.