Välkommen till Sektionen för omvårdnadsinformatik

Forskarnätverk

På denna sida till vänster i bild presenteras de personer som anslutit sig i det forskningsnätverk som Sektionen för Omvårdnadsinformatik håller i.

Senast publicerad: 2015-06-06