Fjäderpenna

Stipendium

Sektionen för Omvårdnadsinformatik (SOI) har inrättat ett utbildnings- och resestipendium som kan sökas av medlemmar i sektionen

Stipendiet skall användas till att ge möjlighet till målinriktade studieresor alternativt konferenser/kongresser inom verksamhetsområdet Omvårdnadsinformatik. Stipendium beviljas inte för högskolestudier.

Stipendiet är på max 6 000 SEK (sextusen svenska kronor) per person och tillfälle och kan utdelas till en eller flera stipendiater. Styrelsen i SOI utser stipendiat/er, beslutet kan inte överklagas.

Den som söker stipendium måste vara medlem i SOI innevarande och på följande år. Om sökanden inte är medlem i SOI, dras två årsmedlemsavgifter från stipendiesumman. Beviljade stipendier meddelas till stipendiaten/erna och anslås på sektionens webbsida. Stipendiet utdelas vid sektionens årliga konferens i maj. Stipendiaten har ett år på sig att använda tilldelat belopp och skall senast 6 månader efter företagen aktivitet, skriva en rapport som publiceras i SOI:s Nyhetsblad. Särskild blankett för ansökan skall användas.

 Ansökan för stipendium, öppnas som Word i nytt fönster.

Ansökan skickas senast den 1 februari till:

Ordförande i Sektionen för omvårdnadsinformatik. Se Styrelsen, öppnas i nytt fönster

Välkommen med Din ansökan!