SOI konferenser

Ett av sektionens mål är att bereda möjlighet för medlemmar att träffas och
diskutera frågeställningar inom informatik. En möjlighet till detta ges under de årliga konferenser som SOI anordnar, där olika teman inom hälsoinformatik presenteras.

Relaterad information

Gåva till samtliga föreläsare ges i form av bidrag till The Girl Child Education Fund.