SOI konferens 2019

Temat för SOI-konferens 2019 den 3 april är

Informatik, en av sjuksköterskans kärnkompetenser - Vad innebär det?

Boka in redan nu en heldag. Program och anmälan här släpps inom kort

SOI Konferens 2018

Nedan finns samtliga presentationer tillgängliga från årets SOI konferens med temat "Bäst på eHälsa! Sjuksköterskans dokumentation har betydelse" att presenteras på denna sida

Gåva till samtliga föreläsare gavs i form av bidrag till The Girl Child Education Fund

Relaterade dokument

KarinaTellinger McNeil, leg. Sjuksköterska, samordningskansliet vision
e-hälsa, SKL Vad är vision eHälsa 2015? (pdf. 1.3 MB)

Isabella Scandurra, Assistent Professor, eHealth and Usability, Örebro Universitet Journalen 2.0 utifrån patientens behov (pdf. 2.6 MB)

Catrin Björvell, leg. Sjuksköterska, med dr, Karolinska universitetssjukhuset Hur för man in en klassifikation för omvårdnad i klinisk vardag? Vad blir effekterna? (pdf.319 K)

Åsa Ahlström, leg Sjuksköterska, Projektledare, Regionkansliet, Region Örebro Verksamhetsutveckling och dokumentation i Region Örebro (pdf. 770 K)

Agnetha Perlkvist, leg. Sjuksköterska, vårdutvecklare, Skånes universitetssjukvård Hur arbetar man med dokumentationen inför ett journalsystembyte? Exempel från Region Skåne (pdf. 2.7 MB)