Välkommen till Sektionen för omvårdnadsinformatik

SOI Konferens 2018

Välkommen till 13:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik torsdag 19 april 2018, med temat Bäst på eHälsa! Sjuksköterskans dokumentation har betydelse

Konferensen hålls i Skandia salen, Q1:01, huvudingången till Q-huset,
Karolinska Universitetssjukhuset Solnan

Nedan finner ni årets program och anmälan till konferensen
Länk till årets Program

Länk till Anmälan

Direkt efter avslutad konferens hålls årsmötet för medlemmar i SOI

Välkommen in med er anmälan

Senast publicerad: 2017-12-14