Årsmöte 2015

SOI:s årsmöte hölls torsdag 21 maj klockan 14:30 i Svensk Sjuksköterskeförenings lokaler på Baldersgatan 1 i Stockholm. I anslutning till årsmötet genomfördes en workshop dit medlemmar i SOI inbjudits för att diskutera hur arbetet med omvårdnadsinformatik kan drivas vidare.

Protokoll för SOI:s Årsmöte 2015