Sektionen för omvårdnadsinformatiks logotyp.
Välkommen till Sektionen för omvårdnadsinformatik

SOI Konferens 2019

Välkomna på SOI Konferens i Västerås den 3 april 2019. Årets konferens har temat" Informatik, en av sjuksköterskans kärnkompetenser - Vad innebär det?". Sista anmälningsdag till konferensen är 15 mars 2019.

Program och anmälan
Foto: Svensk sjukvård behöver informatik

ICNP material

Här finns den senaste versionen för ICNP (The International Classification for Nursing Practice) , avseende diagnoser och mål/resultat att ta dela av

ICNP material

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Bli medlem

Medlemskap i SOI är öppet för alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande eller andra personer som har intresse av sektionens arbete.

Bli medlem
Medlem

Stipendium

Sök vårt utbildnings- och resestipendium!

Stipendium
Fjäderpenna