Välkommen till Sektionen för omvårdnadsinformatik

SOI Konferens 2018

Välkommen till 13:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik torsdag 19 april 2018, med temat Bäst på eHälsa! Sjuksköterskans dokumentation har betydelse

Anmälan och program för dagen

ICNP material

Här finns den senaste versionen för ICNP (The International Classification for Nursing Practice) , avseende diagnoser och mål/resultat att ta dela av

ICNP material

ICNP

ICNP (The International Classification for Nursing Practice) ger en internationell standard för att underlätta beskrivning och jämförelse av omvårdnad lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

ICNP

Följ oss

Bli medlem

Medlemskap i SOI är öppet för alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande eller andra personer som har intresse av sektionens arbete.

Bli medlem
Medlem

Stipendium

Sök vårt utbildnings- och resestipendium!

Stipendium
Fjäderpenna