Årets sårsjuksköterska 2019

Sårsjuksköterskor i Sverige utlyser ett stipendium till Årets sårsjuksköterska på 5 000 SEK till en sjuksköterska som gör en värdefull insats inom sårbehandling som kommer patienter/närstående och/eller avdelningsarbetet till nytta i vården. 

Ansökningstiden har gått ut.