Studentstipendium 2019

Sårsjuksköterskor i Sverige utlyser två stipendier för studenter som utbildar sig till sjuksköterska att åka till Göteborg 5 – 7 juni 2019 och delta på internationella EWMA´s sårkonferens. Stipendiet innefattar konferensavgift, logi och resa.

Ansökningstiden har utgått