Medlemsstipendium 2019

Sårsjuksköterskor i Sverige utlyser 10 stipendier för medlemmar i sårsjuksköterskor i Sverige att åka till Göteborg 5 – 7 juni 2019 och delta på EWMA´s sårkonferens. Stipendiet innefattar konferensavgift, logi och resa.  Förutsättningar: Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening och medlem i Sår sjuksköterskor i Sverige.

Ansökningstiden har utgått.