Christina Lindholm stipendium 2019

Christina Lindholm stipendium 2019.

Christina Lindholm stipendium 2019
Sårsjuksköterskor i Sverige utlyser ett stipendium på upp till 30 000 SEK till patientnära forsknings- eller ett förbättringsprojekt med anknytning till sårbehandling.Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning och kvalitetsarbete för ökad evidensbasering av sårbehandling till gagn för personer med svårläkta sår.

Relaterad information

C Lindholm Stipendium_ansökningsformulär.doc

Christina Lindholm stipendium 2019 SÅR.pdf