Stipendiater 2018
Foto Kristina Wetterdal

Stipendium

SSiS stipendium för 2018.

Christina Lindholms stipendium.

Ingen ansökan har inkommit

Årets Medlemsstipendier tilldelas:

Leg Sjuksköterska, Anne-Lie Braf, Eksjö Kommun

Leg Sjuksköterska, Frida Frykman, Infektionsmottagningen UAS

Leg Sjuksköterska, Helene Wikdahl, Kirurgkliniken, Helsingborgs sjukhus

Leg Sjuksköterska, Pia Backteman, Hälso- och sjukvårdsstaben, Regionkansliet, Region Örebro län

Årets Studentstipendium tilldelas:

Sjuksköterskestudent, Anna Horai, Mälardalens Högskola

Årets Sårsjuksköterska 2018 är:

Leg Sjuksköterska, Ing-Marie Andersson, Brännskadecentrum, Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Senast publicerad: 2018-04-24