Stipendium

SSiS stipendium för 2019.

Christina Lindholms stipendium.

Ansökningsperiod 2018-10-01 - 2018-11-30

Skicka ansökan till ssisstipendier@gmail.com, begär läskvitto 

Ansökningsökningformulär se länk