Logga

Wounds International

Venösa bensår fokuseras ofta behandlingen på användning av avancerade sårförband och andra terapier, medan en etablerad nyckel till läkning – komprimering terapi – är underutnyttjad. CONSENSUS RECOMMENDATIONS - SIMPLIFYING VENOUS LEG ULCER MANAGEMENT. Recommendations from an expert working group. Harding K, et al. Wounds International 2015. Available to download from www.woundsinternational.com

FÖRORD

Många länder har publicerat riktlinjer, som anger att komprimerad terapi är "gold standard" vid behandling av venösa bensår. Komprimerad behandling är känd att avsevärt öka venösa bensårs helande progress och minska risken för återfall. Trots dessa ansträngningar att läka venösa bensår fokuseras ofta behandlingen på användning av avancerade sårförband och andra terapier, medan en etablerad nyckel till läkning – komprimering terapi – är underutnyttjad.

En internationell grupp av experter på bensår och venös sjukdom träffades i december 2014. Gruppen erkänner att en mycket stor andel av alla bensår har venös sjukdom som en orsakande eller bidragande faktor (dvs. venösa bensår eller blandad etiologi sår) och så kan det vara lämpligt för komprimerad terapi. Diskussionerna koncentrerades på att identifiera hur man kan uppmuntra bredare antagandet av komprimerad terapi genom att förenkla nyckelprinciperna som är inblandade. Slutsatserna erhölls som bildar grunden för detta dokument och presenteras som en ABC av förvaltningen av venösa bensårs, med fokus på den aktiva behandlingsfasen. Förhoppningen är att detta förenklade tillvägagångssätt hjälper kliniker att tydligt förstå varför, när och hur komprimering bör användas.

Alla inblandade i sårläkning bör vara en ambitiös strävan för en stegvis förändring som beslutsamt välter passivitet i väntan på långa, fördröjda eller icke-läkning av venösa bensårs och andra bensårs sjukdomar. Vi måste aktivt sträva efter att förbättra drabbade patienters liv genom att förbättra helande progress genom ökad lämplig användning av kompression terapi.

(Fritt översatt av Britt Ebbeskog)

Professor Keith Harding

Länk till artikeln

Wounds International 2015