JWC logga
JWC logga

Journal of Wound Care (JWC)

Intressanta EWMA Dokument som är publicerade i Journal of Wound Care (JWC). Tidskriften utgör en kunskapskälla för sjukvårdspersonal med intresse för sår och sårbehandling samt kliniska studier. Senaste numret Journal of Wound Care, 2015, 24, 5 S1–S44; eHealth in wound care – overview and key is-sues to consider before implementation.

eHealth in wound care – overview and key is-sues to consider before implementation. 

Zena Moore, Donna Angel, Julie Bjerregaard, Tom O’Connor, William McGuiness, Knut Kröger, 
Benjamin Schnack Brandt Rasmussen, Knud Bonnet Yderstræde

Published in Journal of Wound Care, 2015, 24, 5 S1–S44.

This document aims to provide wound care clinicians with a rapid and structured overview of the key issues related to use of eHealth applications (telemedicine and telehealth) within wound care. This includes:
• An overview of terminology and available literature
• Guidance on the methodology for evaluation of eHealth solutions
• An introduction to and discussion of the potential benefits of eHealth technologies in wound care, and the possible barriers to their implementation
• Recommendations for ensuring a good implementation process and supporting involvement of wound care professionals in safeguarding that eHealth solutions meet the needs of the patients.

Rekommendationer vid studier för kliniska undersökningar vid bensår och sårbehandling.

Price, P., Gottrup, F., Abel, M. Study recommendations for clinical investigations in leg ulcers and wound care.  J Wound Care 2014; 23: 5, S1–S36.

Avslutande kommentar i JWC

Detta dokument syftar till att belysa viktiga funktioner som man bör tänka på när man ska planera, genomföra, analysera eller rapportering en RCT eller kohort studie. Det är inte en heltäckande guide till varje aspekt av processen, eftersom det finns ett stort antal riktlinjer och rekommendationer som nämns i texten. Många av de befintliga rekommendationerna för genomförande och rapportering av prövningar tillämpas vid studier inom sårbehandling i vård och eventuellt andra hälsotillstånd, så det finns ingen anledning att "återuppfinna hjulet". Men författarna är medvetna om att kvaliteten på många studier på detta område fortfarande är dåliga och enligt EWMA skulle det vara en otjänst om de inte uppmuntrande medlemmarna att delta i utmaningen att öka kvaliteten på studierna för våra patienter.

EWMA Dokument: Vård i hemmet - Sårbehandling

Probst S., Seppänen S., Gethin G. et al., EWMA Document: Home Care-Wound Care, J Wound Care 2014;23 (5 Suppl.): S1–S44.

Sammanfattning

Dokumentet innehåller en översikt över de huvudsakliga tillvägagångssätt vid sårbehandling som organisationer vid Vård inom hemmet över hela Europa och med fall av goda exempel från England, Tyskland och de nordiska länderna. Genom att identifiera möjliga hinder för bästa praxis vid sår och sårbehandling i hemsjukvård och de förutsättningar som behövs för att ge en säker och högkvalitativ vård för patienter med sår och stöd för deras familjer. Författarna presenterar en lista med rekommendationer för behandling av patienter med sår i sina egna hem.

Team strategier vid sårbehandling

Moore, Z., Butcher, G., Corbett, L. Q., et al. AAWC, AWMA, EWMA Position Paper: Managing Wounds as a Team. J Wound Care 2014; 23 (5 Suppl.): S1–S38.

Slutsats

Författarna förespråkar att patienten bör vara kärnan i allt beslutsfattande, för de som arbetar med den universella modellen för lagarbete är att sårbehandlingens handläggning börjar med behoven hos patienten. För att underlätta detta, rekommenderas att utse en "navigator" som fungerar som en förespråkare för patienten. Sammantaget anser författarna att de riktlinjer som anges i detta dokument tjänar till att belysa vikten av ett team strategi vid sårbehandling, förutom en tydlig modell på hur man kan uppnå en sådan strategi vid vård av patienter med sår. Författarna ser fram emot att samla bevis av effekterna av denna modell för vård inom klinisk verksamhet och finansiella resultat samt kommer att fortsätta att förmedla uppdateringar över tid till sårintreserade inom EWMA.

EWMA dokument 2014

Intressant läsning. Tre EWMA Dokument publicerade i Journal of Wound Care som finns att ladda ned för SSiS medlemmar under fliken Dokument. * Rekommendationer vid studier för kliniska undersökningar vid bensår och sårbehandling. * Vård i hemmet – Rekommendationer vid sårbehandling. * Teamarbete i sårbehandling. 

Sammanfattning av artiklarna
EWMA logga