Kaffemugg
Nya prenumeranter erhåller Sårmagasinets kaffemugg. Foto: Kristina Wetterdahl

SårMAGASINET

SårMAGASINET, en tidskrift med fem nummer om året (varav ett konferensnummer), ingår i medlemskapet och utdelas till medlemmarna. Dessutom ingår rabatterad konferensavgift och stipendier. Medlemsavgift 200 SEK/år. Uppdaterat 25/4-17

Utgivningar 2017 

   SårMAGASINET Nr 2 Konferensnummer Smärta och odör i        

   sårbehandling

 

 

 

SårMAGASINET Nr 1 Sår hos djur.

 Innehållsförteckning till Sårmagasinet nr 1

 

 

 

Utgivningar 2016

SårMAGASINET Nr 5 Ovanliga sår. Rapport från WUWHS

SårMAGASINET Nr 4 Sår hos barn. Smärbedömning av nyfödda. Nutrition och sårläkning

Innehållsförteckning nr 4 2016

Senast publicerad: 2016-12-01

SårMAGASINET NR 4 2015

Richard White och Christina Lindholm, 2015. Silverförband som en del av behandlingsstrategin inom sårbehandling.

SårMagasinet nr 4 2015

Bli Medlem

Välkommen som medlem 2017 i Sårsjuksköterskor i Sverige, en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning. SSiS övergripande mål är att främja forskning, utveckling och utbildning för att höja kvaliteten för sårbehandling. Alla patienter med risk för sår i Sverige ska få en god och jämlik vård. Medlemsavgift 200 kr till: Plusgiro nummer 43 80 49-9 eller bankgiro nummer 5767-6330. Uppdaterat 3/2-17

Bli medlem
Vallmo

Prenumeration

Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften för andra yrkesgrupper (priset för en helårsprenumeration är 250 kr). Intresserad av prenumeration: prenumeration@sarmagasinet.se. Alt: David Hammar, mejl: david.l.hammar@icloud.com. Infört 3/2-17

Länk till prenumeration & adressändring
logga