Sårtidskrifter

SårMAGASINET, en tidskrift med fem nummer om året (varav ett konferensnummer), som ingår i medlemskapet och utdelas till medlemmarna. Dessutom ingår rabatterad konferensavgift och stipendier. Medlemsavgift 200 SEK/år.

Medieinformation. Utgivningsdatum och Temanummer 2018

 

Sårmagasinet nr 5 2018

Teknik i sårbehandling, IAD, Puclas. Planerad utgivning 28 dec.

Sårmagasinet

Sårmagasinet nr 4 2018

Ovanliga sår. Mätinstrument i sår, diagnos.

Sårmagasinet

Sårmagasinet nr 3 2018

Basala hygienrutiner, Antibiotikabehandling, Rapport från konferensen.

Sårmagasinet

Sårmagasinet nr 2 Konferens nummer - Borås 2018

Sårmagasinet nr 2 Konferens nummer - Borås 2018

Sårmagasinet

Sårmagasinet nr 1 2018

Fotsår vid diabetes

Sårmagasinet

Sårmagasinet nr 5 2017

Vad är och gör EPUAP? Lambåplastik vid oläkbara trycksår.

Sårmagasinet

Sårmagasinet nr 4 2017

Har vi tillgång till jämlik sårbehandling? Brännskada x 2

Sårmagasinet nr 3 2017

Trycksår

Sårmagasinet

Sårmagasinet nr 2 konferensnummer 2017

Konferensnummer

Srmagasinet

Sårmagasinet nr 1 2017

Sår hos djur

Sårmagasinet

Sårmagasinet nr 5 2016

Ovanliga sår. Rapport från WUWHS

Sårmagasinet nr 4 2016

Sår hos barn. Smärtbedömning av nyfödda. Nutrition och sårläkning.