Sårtidskrifter

SårMAGASINET, en tidskrift med fem nummer om året (varav ett konferensnummer), som ingår i medlemskapet och utdelas till medlemmarna. Dessutom ingår rabatterad konferensavgift och stipendier. Medlemsavgift 200 SEK/år.

Utgivningar 2018

Nr 1: Fotsår vid diabetes. 3 mars

 

Nr 2: Stort Konferens nummer - Borås. 5 april

 

Nr 3: Basala hygienrutiner, Antibiotikabehandling, Rapport från konferensen. 4 juni

Sårmagasinet 3
 
 
  

Nr 4: Ovanliga sår, Mätinstrument i sår, diagnos. 10 oktober

Nr 5: Teknik i sårbehandling, IAD, Puclas. 30 november

 

Utgivningar 2017

SårMAGASINET nr 5 Tema: Vad är och gör EPUAP? Lambåplastik vid oläkbara trycksår.

 

SårMAGASINET nr 4 Tema: Har vi tillgång till jämlik sårbehandling? Brännskada x 2

 

 

 

 

 

 

SårMAGASINET Nr 3 Tema Trycksår

 

SårMAGASINET Nr 2 Konferensnummer 

   

 

 

 

 

SårMAGASINET Nr 1 Tema Sår hos djur.

 Innehållsförteckning till Sårmagasinet nr 1

 

 

 

Utgivningar 2016

SårMAGASINET Nr 5 Ovanliga sår. Rapport från WUWHS

SårMAGASINET Nr 4 Sår hos barn. Smärbedömning av nyfödda. Nutrition och sårläkning

Innehållsförteckning nr 4 2016

Senast publicerad: 2018-03-03

SårMAGASINET NR 4 2015

Richard White och Christina Lindholm, 2015. Silverförband som en del av behandlingsstrategin inom sårbehandling.

SårMagasinet nr 4 2015

Bli Medlem

Välkommen som medlem i Sårsjuksköterskor i Sverige, en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning. SSiS övergripande mål är att främja forskning, utveckling och utbildning för att höja kvaliteten för sårbehandling. Alla patienter med risk för sår i Sverige ska få en god och jämlik vård. Medlemsavgift 200 kr till: Plusgiro nummer 43 80 49-9 eller bankgiro nummer 5767-6330.

Bli medlem
Vallmo

Prenumeration

Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften för andra yrkesgrupper (priset för en helårsprenumeration är 300 kr). Intresserad av prenumeration: prenumeration@sarmagasinet.se. Alt: David Hammar, mejl: david.l.hammar@icloud.com.

Länk till prenumeration & adressändring
logga