Sårcentrum SÖS
Sårcentrum SöS

Sårutbildningar på Högskolor och universitet 2019/ 2020

Kurser i sår och sårbehandling 2019 på Högskolor och Universitet i Sverige.

Sår och Sårbehandling Karlstad

Sår och sårbehandling II 7,5 HP Vårtemin 2019, vecka 19–23 Du erbjuds möjlighet att ytterligare vidareutveckla Dina kunskaper om normal sårläkning, uppkomstmekanismer och sårstatus för att kunna välja, analysera och dokumentera omvårdnadshandlingar utifrån ett helhetsperspektiv på patienten. Du erbjuds fördjupa din kunskap och färdighet inom området sårläkning och sårbehandling vid akuta/ traumatiska och svårläkande sår. Därtill, fördjupa dina kunskaper om sårsmärta, sambandet mellan näringstillstånd och sårbehandling med särskild inriktning på prevention samt undertrycks- och kompressionsbehandling. Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Avancerad nivå Behörighetskrav: Särskild behörighet: Minst 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa eller motsvarande samt Svenska B/3 och Engelska A/6. Urval: Högskolepoäng.

https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/KMA135

Sår och sårbehandling Eskilstuna

Kursplan - Sår och sårbehandling 7.5 hp v. 36-45 2019 Wounds and Wound Treatment Utbildningsnivå: Avancerad nivå Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper om sår och sårläkning samt prevention och behandling av sår. Kursen ges på Mälardalen högskola (Mdh) i Eskilstuna på halvfart. Kursen ges som en fristående kurs och som valbar kurs i distriktssköterskeprogrammet på Mdh. I kursen ingår bland annat föreläsningar av lärare på Mdh och av sakkunniga inom sår och sårbehandling samt metodövningar på campus. Kursen är upplagd på webbplatsen Blackboard 9,1. Kontaktpersoner för kursen; Monika Björklund och Agneta Ekström. Nås via växel Mdh; 016-1503600 www.mdh.se

https://www.mdh.se/utbildning/kurser?kod=BMA091&l=sv_SE

Sår och sårläkning Linköping

Sår och sårläkning, 7.5 hp VT 2019, Halvfart, Linköping Grundnivå. 201905 - 201915 Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper i omvårdnad inom sårbiologi och sårläkning med särskild inriktning på prevention och behandling. Fördjupning inom specialområdet sker genom individuella litteraturstudier och färdighetsträning baserad på aktuell forskning.

https://liu.se/utbildning/kurs/8fg054

Sår och sårbehandling Trollhättan

Sår och sårbehandling 7,5p Högskolan Väst, Studieort: Trollhättan Från v.36 2020 till v.45 2020 Kursen läses på halvfart med en schemalagd dagar per vecka, tisdag.

https://www.hv.se/utbildning/kurs/sar-och-sarbehandling-deltid-campus-srb600/

Omvårdnad och behandling hos personer med svårläkta sår Dalarna

Omvårdnad och behandling hos personer med svårläkta sår Dalarna 7,5 högskolepoäng. Avancerad nivå v36, 2019 - v45, 2019 Studietakt:50% Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: •identifiera och beskriva de olika faserna i normal sårläkning, analysera och dra slutsatser om faktorer som påverkar dessa läkningsfaser •identifiera, bedöma och analysera läkningshämmande faktorer som påverkar sårläkning •förklara riskfaktorer och uppkomstmekanismer vid förekomst av svårläkta sår •bedöma, analysera och reflektera över livskvalité och psykosociala aspekters inverkan på läkningsförlopp hos personer med svårläkta sår •identifiera och föreslå preventiva åtgärder mot uppkomst av sår/sårrecidiv utifrån aktuell forskning och evidensbaserade metoder •tillämpa evidensbaserad kunskap om uppkomstmekanismer och sårstatus för att kunna välja, analysera och dokumentera omvårdnadsbehandling utifrån ett helhetsperspektiv.

https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=AVÅ222
Tid 1 jan 09:00 - 1 jan 16:00
Plats Högskolor i Sverige
Arrangör Högskolor och Universitet i Sverige

Kontakt

malin.munter@jonkoping.se