Sårcentrum SÖS
Sårcentrum SöS

Utbildningar/Kurser i Sår 2018

Kurser i sår och sårbehandling 2018 på Högskolor och Universitet i Sverige.

Sårkurser på Universitet och Högskolor 2018

Omvårdnad och behandling hos personer med svårläkta sår AVÅ 222, 7,5 hp Högskolan Dalarna, nätbaserad som går i Falun HT 2018 halvfart med start v. 36 med en obligatorisk dag på campus. www.du.se 

Sår och sårbehandling I, 7,5 Hp Avancerad nivå, KMA 134. Karlstad universitet www.kau.se

Sår och sårbehandling II, 7,5 HpAvancerad nivå, KMA 135. Karlstad universitet www.kau.se 

Omvårdnad och behandling hos personer med sår, 7,5 hp Avancerad nivå, valbar kurs i specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet med start v. 35 31/8. www.ki.se Sår och sårbehandling (7,5hp) (2SP026) 

Sår och sårläkning, 7,5 Hp Grundnivå, Linköpings universitet www.lui.se 

Sår och sårbehandling 7,5 hp på avancerad nivå ges på Mälardalen högskola (Mdh) i Eskilstuna på halvfart. Kursen ges som en fristående kurs och som valbar kurs i distriktssköterskeprogrammet på Mdh. I kursen ingår bland annat föreläsningar av lärare på Mdh och av sakkunniga inom sår och sårbehandling samt metodövningar på campus. Kursen är upplagd på webbplatsen Blackboard 9,1.

Länk till kursplan; http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-1.35552

Kontaktpersoner för kursen; Monika Björklund och Agneta Ekström. Nås via växel Mdh; 016-1503600 www.mdh.se

Kurser/Utbildningar i Sår

OBS! Kurser i sårbehandling på högskolor och universitet i Sverige under bearbetning för 2018. Förteckningen är inte fullständig eftersom tillfrågade lärosäten inte besvarat förfrågan. Vi tar tacksamt emot information om kurser i sår och sårbehandling. Kontakta hemsideansvarig Britt Ebbeskog

mailto:bebbeskog@hotmail.com
Tid 31 aug 09:00 - 20 jan 16:00
Plats Högskolan Dalarna, Karlstad universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Mälardalens högskola,
Arrangör Högskolor och Universitet i Sverige

Kontakt

Utbildningar inom sår (Wound Care) på universitet och högskolor

Information om sårkurserna avseende kursplaner, kontaktpersoner och kursperiod.

Sårkurser på högskolor universitet HT 2018.docx