Sårcentrum SÖS
Sårcentrum SöS

Utbildningar/Kurser i Sår 2017

Kurser i sår och sårbehandling under 2017 på Högskolor och Universitet i Sverige.

Sårkurser på Universitet och Högskolor 2017

 Klicka på text ovan för information om Kurserna

Sår och sårbehandling I, 7,5 Hp Avancerad nivå, KMA 134. Karlstad universitet www.kau.se

Sår och sårbehandling II, 7,5 HpAvancerad nivå, KMA 135. Karlstad universitet www.kau.se 

Sår och sårbehandling, 7,5 hp Avancerad nivå, valbar kurs i specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet. www.ki.se Sår och sårbehandling (7,5hp) (2SP026) 

Sår och sårläkning, 7,5 Hp Grundnivå, Våren 2017, Linköpings universitet www.lui.se 

Sår och sårbehandling 7,5 hp på avancerad nivå ges hösten 2017 på Mälardalen högskola (Mdh) i Eskilstuna under veckorna 35-44 på halvfart. Kursen ges som en fristående kurs och som valbar kurs i distriktssköterskeprogrammet på Mdh. I kursen ingår bland annat föreläsningar av lärare på Mdh och av sakkunniga inom sår och sårbehandling samt metodövningar på campus. Kursen är upplagd på webbplatsen Blackboard 9,1.

Länk till kursplan; http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-1.35552

Kontaktpersoner för kursen; Monika Björklund och Agneta Ekström. Nås via växel Mdh; 016-1503600 www.mdh.se

Utbildningar i sår

Sår, sårläkning, trycksår och nutrition

En heldagsutbildning på Skånes universitetssjukhus i Malmö vid Geriatriken, trycksårsmottagningen.

Kursplats: Skånes universitetssjukhus i Malmö 

Länk till mer info om datum och anmälan:

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/utbildningar-2017/sarkurs423/?highlight=S%c3%a5r,+s%c3%a5rl%c3%a4kning,+trycks%c3%a5r+och+nutrition

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Geriatriska_kliniken/Utbildning/

Kurser/Utbildningar i Sår

Kurser i sårbehandling på högskolor och universitet i Sverige under 2017. Förteckningen är inte fullständig eftersom alla tillfrågade lärosäten inte besvarat förfrågan. Vi tar tacksamt emot information om kurser i sår och sårbehandling. Kontakta hemsideansvarig Britt Ebbeskog

mailto:bebbeskog@hotmail.com
Tid 28 aug 09:00 - 12 jan 16:00
Plats Karlstad universitet, Linköpings universitet, Eskilstuna i Mälardalen, Karolinska Institutet i Stockholm, Skånes universitetssjukhus i Malmö
Arrangör Högskolor och Universitet i Sverige

Kontakt