Sårcentrum SÖS
Sårcentrum SöS

Utbildningar/Kurser i Sår 2018

Kurser i sår och sårbehandling VT 2018 på Högskolor och Universitet i Sverige.

Sårkurser på Universitet och Högskolor 2018

OBS! Håller på att revideras. 

 Klicka på text ovan för information om Kurserna

Sår och sårbehandling I, 7,5 Hp Avancerad nivå, KMA 134. Karlstad universitet www.kau.se

Sår och sårbehandling II, 7,5 HpAvancerad nivå, KMA 135. Karlstad universitet www.kau.se 

Sår och sårbehandling, 7,5 hp Avancerad nivå, valbar kurs i specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet. www.ki.se Sår och sårbehandling (7,5hp) (2SP026) 

Sår och sårläkning, 7,5 Hp Grundnivå, Linköpings universitet www.lui.se 

Sår och sårbehandling 7,5 hp på avancerad nivå ges på Mälardalen högskola (Mdh) i Eskilstuna på halvfart. Kursen ges som en fristående kurs och som valbar kurs i distriktssköterskeprogrammet på Mdh. I kursen ingår bland annat föreläsningar av lärare på Mdh och av sakkunniga inom sår och sårbehandling samt metodövningar på campus. Kursen är upplagd på webbplatsen Blackboard 9,1.

Länk till kursplan; http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-1.35552

Kontaktpersoner för kursen; Monika Björklund och Agneta Ekström. Nås via växel Mdh; 016-1503600 www.mdh.se

Utbildningar i sår

Sår, sårläkning, trycksår och nutrition

En heldagsutbildning på Skånes universitetssjukhus i Malmö vid Geriatriken, trycksårsmottagningen.

Kursplats: Skånes universitetssjukhus i Malmö 

Länk till mer info om datum och anmälan:

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/utbildningar-2017/sarkurs423/?highlight=S%c3%a5r,+s%c3%a5rl%c3%a4kning,+trycks%c3%a5r+och+nutrition

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Geriatriska_kliniken/Utbildning/

Kurser/Utbildningar i Sår

OBS! Kurser i sårbehandling på högskolor och universitet i Sverige under bearbetning för 2018. Förteckningen är inte fullständig eftersom alla tillfrågade lärosäten inte besvarat förfrågan. Vi tar tacksamt emot information om kurser i sår och sårbehandling. Kontakta hemsideansvarig Britt Ebbeskog

mailto:bebbeskog@hotmail.com
Tid 19 jan 09:00 - 13 apr 16:00
Plats Karlstad universitet, Linköpings universitet, Eskilstuna i Mälardalen, Karolinska Institutet i Stockholm, Skånes universitetssjukhus i Malmö
Arrangör Högskolor och Universitet i Sverige

Kontakt