Utbildningar/Konferenser

SSiS anordnar sårkonferens för sårintresserade leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter under sin utbildning till leg. sjuksköterskor. Dessutom bevakar SSiS styrelse både Svenska och internationella konferenser och utbildningar inom sårbehandling för att kunna förmedla det senaste inom sår och sårbehandling till medlemmarna.

Sårkonferensen 18-19/4 2018 i Borås

Totalt 155 personer deltog i sårkonferensen, och 30 utställare. Utvärderingen av konferensen visar på att man upplevde konferensen som givande, intressant och aktuell.