Årsmöte 2018

Föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) har haft årsmöte, Torsdagen 19 april 2018 kl 10:15, vid Quality Grand Hotel, Borås, Borås.

Vid SSiS:s Årsmöte 2018 valdes till ordinarie ledamöter och suppleanter till SSiS:s styrelse samt revisoruppdrag. 

Ledamöter

Susanne Dufva, Ordförande

Helene Andersson, Vice ordförande

Anna Markuksela, Kassör Nyval 2 år

Carina Runnebring, Medlemsansvarig

Britt-Louise Andersson

Carina Bååth

Lena Karlsson

Ulrika Källman

Elisabeth Lindahl

Malin Munter, Hemsideansvarig, Nyval 2 år

Suppleant

Christina Lindholm

Revisor

Jan-Erik Ingwall

Revisor suppleant

Åsa Gisel

Valberedning

Eva Sving

Karin Burstedt

 

Relaterad information

SSiS Verksamhetsplan 2018

SSiS Verksamhetsberättelse 2017