SSiS mål med verksamheten

SSiS övergripande mål med verksamheten är att främja forskning, utveckling och utbildning för att höja kvalitetet på sårbehandling.

SSiS övergripande mål med verksamheten är att främja forskning, utveckling och utbildning för att höja kvalitetet på sårbehandling. Alla patienter med sår eller risk för sår i Sverige ska få en god och jämlik vård. Vården ska baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och vara i överensstämmelse med lagar och författningar, samt omvårdnad som leder till läkning och lindring.

 

Relaterad information

SSiS Verksamhetsplan 2018