Styrelsen 2018

Styrelsen för Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS), namnlista och E-postadressuppgifter och arbetsplats innefattande: styrelsen, suppleanter, valberedning, verkställande utskottet och medlemmar i arbetsgrupper. Kontakta oss gärna om Du är intresserad att ingå i en arbetsgrupp och/eller intresse att ingå i styrelsen.

 logga

Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) 2018.

Namn- och adressuppgifter till styrelsen, suppleanter, valberedning samt revisorer.

Ordförande

Susanne Dufva, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård,

E-post hem: s.dufva@telia.com.

Adress arbete: Sårcentrum Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Vice ordförande

Helene Andersson, Leg sjuksköterska, Med Dr. Kvalitetsutvecklare/ Utbildningsledare/Patient säkrings Controller.

E-post arbete: helene.andersson@sll.se   

Adress arbete: Infektionskliniken, Danderyds sjukhus AB, 182 88 Danderyd även Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet

Sekreterare

Agneta Bergsten, leg sjuksköterska med inriktning på Sårbehandling 

E- post hem: agnetabergsten@telia.com 

Kassör

Anna Markusela, leg sjuksköterska. Kvalitetsutvecklare/Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Arbete: Norlandia, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna

E-post: Anna.Markuksela@norlandia.com

Ledamot, ansvarig för medlemsregistrering

Carina Runnebring, distriktssköterska

Adress arbete: Ullvi Tuna Vårdcentral, Glasgatan 27, 731 30 Köping

E-adress arbete: sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se

Ledamot, hemsideansvarig

Malin Munter, leg sjuksköterska, såransvarig sjuksköterska Jönköpings kommun Adress arbete: Huskvarnavägen 40, 55 54 Jönköping

E-post arbete: malin.munter@jonkoping.se

Ledamot

Britt-Louise Andersson, leg sjuksköterska, verksamhetsutvecklare/sårsamordnare

Adress arbete: Södra Järnvägsgatan 1, 352 34 Växjö

E-post arbete: britt-louise.s.andersson@kronoberg.se

Ledamot

Carina Bååth, leg sjuksköterska, Docent i omvårdnad

Adress arbete: Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 1D377, Universitetsgatan 2, 65188 Karlstad

E-post arbete: carina.baath@kau.se

Ledamot

Lena Karlsson, leg. sjuksköterska 

Brogårdens äldreboende, Konditorivägen 5, 43733 Lindome 

E-post hem: karlsson-lena@live.se

Ledamot

Elisabeth Lindahl, Universitetslektor, leg. sjuksköterska

Adress arbete: Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, 90187 Umeå

E- post arbete: elisabeth.lindahl@umu.se

Ledamot

Ulrika Källman Leg sjuksköterska /Med Doktor, forsknings och utvecklingsledare.

Adress arbete: Utvecklingsstaben, Adm 1, plan 4, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås

E- post arbete: ulrika.kallman@vgregion.se

Suppleant

Christina Lindholm, senior professor, leg sjuksköterska

E-post adress: c.lindholm@telia.com

Valberedning

Karin Burstedt Leg sjuksköterska Hand och plastikkir. Norrlands Universitetssjukhus

E-postadress: karin.burstedt64@gmail.com

Adress arbete: Hand, Plastikkirurgi och ögon avdelning Norrlands universitetssjukhus.

Valberedning

Eva Sving Leg sjuksköterska/Med Dr, Patientsäkerhetssamordnare

Adress arbete: Patientsäkerhet och vårdkvalitet, Gävle sjukhus, 801 87 Gävle

E-postadress: eva.sving@regiongavleborg.se

Revisor

Jan-Erik Ingwall, distriktsköterska

Adress arbete: Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelning  öst. Box 6202, 104 30 Stockholm

E-postadress: janerik.ingwall@gmail.com

Revisor suppleant

Åsa Gisel, distriktssköterska, högskoleadjunkt

Adress arbete: Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11, 141 52 Huddinge

E-post: asamargis@gmail.com

Adjungerad inför EWMA 2019 i Göteborg

Eila Sterner, Med Dr, leg sjuksköterska Kvalitetssamordnare

Adress arbete: omvårdnadsansvarigt patientområde trauma, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna

E-postadress: eila.sterner@sll.se

Adjungerad inför EWMA 2019 i Göteborg

Britt Ebbeskog, Med Dr, leg. sjuksköterska, senior universitetslektor

E-post: bebbeskog@hotmail.com

Verkställande utskottet = VU

Susanne Dufva, Helene Andersson, Anna Markusela, Agneta Bergsten

Styrelsen förutom val beredning och revisorer

Susanne Dufva, Helene Andersson, Anna Markusela, Agneta Bergsten Carina Runnebring, Lena Karlsson, Britt- Louise Andersson, Carina Bååth, ,Elisabeth Lindahl, Malin Munter, Ulrika Källman, Christina Lindholm

Styrelse, valberedning och revisorer

Susanne Dufva, Helene Andersson, Anna Markusela, Agneta Bergsten ,Carina Runnebring, Lena Karlsson, Britt- Louise Andersson, Carina Bååth, Elisabeth Lindahl, Malin Munter, Ulrika Källman, Britt Ebbeskog, Christina Lindholm,  Eva Sving, Jan-Erik Ingwall, Åsa Gisel

Senast publicerad: 2018-06-06