Styrelsen 2017

Styrelsen 2017

Styrelsen för Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS), namnlista och E-postadressuppgifter och arbetsplats innefattande: styrelsen, suppleanter, valberedning, verkställande utskottet och medlemmar i arbetsgrupper. Kontakta oss gärna om Du är intresserad att ingå i en arbetsgrupp och/eller intresse att ingå i styrelsen.

 logga

Ordförande

Susanne Dufva, Specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad. ASIH Stockholms Södra, Långbro Park, Bergtallsvägen 12, 12559 Älvsjö

E-postadress: s.dufva@telia.com

Vice ordförande

Helene Andersson, Leg sjuksköterska, Med. Dr. Kvalitetsutvecklare/ Utbildningsledare/ Patient säkrings Controller. Infektionskliniken, Danderyds sjukhus AB, 182 88 Danderyd även Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet

E-postadress:  helene.andersson@sll.se

Kassör

Eila Sterner, leg sjuksköterska, Med. Dr. Kvalitetssamordnare MK2 divisionen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna

E-postadress: eila.sterner@sll.se

Sekreterare

Agneta Bergsten, leg sjuksköterska med inriktning mot Sårbehandling

E- postadress: agneta.bergsten@telia.com

Ledamot

Britt-Louise Andersson, leg sjuksköterska, verksamhetsutvecklare/sårsamordnare. Landstinget Kronoberg, Södra Järnvägsgatan 1, 352 34 Växjö

E-postadress: britt-louise.s.andersson@kronoberg.se

Ledamot

Carina Bååth, leg sjuksköterska, Fil Dr, universitets/klinisk lektor, Karlstads universitet och forskningsledare omvårdnad Landstinget Värmland.

E-postadress: carina.baath@kau.se

Ledamot

Lena Karlsson Leg Sjuksköterska med såransvar, Eklanda Äldreboende Mölndals kommun

E-postadress: 

Ledamot

Ulrika Källman leg. sjuksköterska, Med. Dr. Forsknings- och utvecklingsledare, Utvecklingsstaben, Södra Älvsborgs sjukhus, 50182 Borås

E-postadress: ulrika.kallman@vgregion.se

Ledamot

Elisabeth Lindahl, leg sjuksköterska, Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, 90187 Umeå

E-postadress: elisabeth.lindahl@umu.se

Ledamot, ansvarig för medlemsregistrering

Carina Runnebring, Distriktssköterska. Ullvi Tuna Vårdcentral, Glasgatan 27, 73130 Köping

E-postadress: carina.runnebring@regionvastmanland.se

carina.runnebringedlund@mittvardforbund.se

Ledamot

Nina Åkesson, Distriktssköterska, Nationell koordinator RiksSår.

Sårcentrum Blekinge, Lyckeby Vårdcentral, Källevägen 12, 37160 Lyckeby 

E-postadress: nina.akesson@ltblekinge.se

Suppleant, ansvarig för hemsidan

Gunilla Hansson, leg sjuksköterska

Arbete: Specialiserad Palliativt team Rättvik, Centralgatan 1, 179521 Rättvik

E-postadress: gunilla.hansson@ltdalarna.se

Tv. delaktig i SSiS hemsida 

Britt Ebbeskog, Leg sjuksköterska, Med. Dr. senior universitetslektor, affilerat till Karolinska Institutet, NVS, sektionen för omvårdnad

E-postadress: bebbeskog@hotmail.com

Suppleant

Christina Lindholm, leg. Sjuksköterska, Med. Dr. senior professor,

E-postadress: c.lindholm@telia.com

Revisor

Jan-Erik Ingwall, Distriktssköterska

Adress arbete: Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelning öst. Box 6202, 102 34 Stockholm

E-postadress: janerik.ingwall@bredband.net

Revisorsassistent

Åsa Gisel, distriktssköterska, högskoleadjunkt.

Arbete: Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11, 14152 Huddinge

E-postadress: asamargis@gmail.com

Valberedning 

Eva Sving, leg. sjuksköterska, Med Dr. Patientsäkerhetssamordnare i Region Gävleborg.

Adress arbete: Enhet för patientsäkerhet, Region Gävleborg, 801 88 Gävle

E-postadress: eva.sving@regiongavleborg.se

Valberedning

Karin Burstedt, leg sjuksköterska, hand- och plastikkir Norrlands Universitetssjukhus

Adress arbete: Samvårdsenheten Hand- och Plastikkirurgi Norrlands Universitetssjukhus

E-postadress: karin.burstedt64@gmail.com

Verkställande utskottet = VU

Susanne Dufva, Helene Andersson, Eila Sterner, Agneta Bergsten

Senast publicerad: 2017-10-11