Styrelsen 2019

Styrelsen för Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS), namnlista och E-postadressuppgifter och arbetsplats innefattande: styrelsen, suppleanter, valberedning, verkställande utskottet och medlemmar i arbetsgrupper. Kontakta oss gärna om Du är intresserad att ingå i en arbetsgrupp och/eller intresse att ingå i styrelsen. Kontakta oss om du har frågor om sårbehandling vid olika typer av sår.

 logga

Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) 2019.

Namn- och adressuppgifter till styrelsen, suppleanter, valberedning samt revisorer

 

 

Relaterad information

Stadgar för SSiS

Ordförande

Susanne Dufva, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, E-post hem: s.dufva@telia.com. Adress arbete: Sårcentrum Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Susanne Dufva

Vice ordförande

Helene Andersson, Leg sjuksköterska, Med Dr. Kvalitetsutvecklare/ Utbildningsledare/Patient säkrings Controller. E-post arbete: helene.andersson@sll.se Adress arbete: Infektionskliniken, Danderyds sjukhus AB, 182 88 Danderyd även Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet

Sekreterare

Agneta Bergsten, leg sjuksköterska med inriktning på Sårbehandling E- post hem: agnetabergsten@telia.com

Agneta Bergsten

Kassör

Anna Markuksela, leg sjuksköterska. E-post: annam1002@telia.com

Ledamot ansvarig för medlemsregistrering

Carina Runnebring, distriktssköterska Adress arbete: Ullvi Tuna Vårdcentral, Glasgatan 27, 731 30 Köping E-adress arbete: sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se

Ledamot, hemsideansvarig

Malin Munter, leg sjuksköterska, såransvarig sjuksköterska Jönköpings kommun. Adress arbete: Huskvarnavägen 40, 55 54 Jönköping E-post arbete: malin.munter@jonkoping.se

Malin

Ledamot

Britt-Louise Andersson, leg sjuksköterska, verksamhetsutvecklare/sårsamordnare Kliniskt träningscenter, Strandvägen 8 352 34 Växjö E-post: britt-louise.s.andersson@kronoberg.se

Ledamot

Carina Bååth, leg sjuksköterska, Docent i omvårdnad Adress arbete: Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 1D377, Universitetsgatan 2, 65188 Karlstad E-post arbete: carina.baath@kau.se

Carina Bååth

Ledamot

Lena Karlsson, leg. sjuksköterska Hemsjukvården Mölndals Stad Frölunda gatan 51 Mölndal E-post hem: karlsson-lena@live.se

Ledamot

Elisabeth Lindahl, leg. sjuksköterska, medicine doktor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, 90187 Umeå E-post: elisabeth.lindahl@umu.se

Ledamot

Ulrika Källman Leg sjuksköterska /Med Doktor, forsknings och utvecklingsledare. Adress arbete: Utvecklingsstaben, Adm 1, plan 4, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås E- post arbete: ulrika.kallman@vgregion.se

Suppleant

Christina Lindholm, senior professor, leg sjuksköterska E-post adress: c.lindholm@telia.com

Christina Lindholm

Valberedning

Karin Burstedt Leg sjuksköterska Hand och plastikkir. Norrlands Universitetssjukhus E-postadress: karin.burstedt64@gmail.com Adress arbete: Hand, Plastikkirurgi och ögon avdelning Norrlands universitetssjukhus

Valberedning

Hanna Andersson Såransvarig sjuksköterska Nässjö kommun Epost: hanna.ostergren@nassjo.se

Revisor

Jan-Erik Ingwall, distriktsköterska Adress arbete: Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelning öst. Box 6202, 104 30 Stockholm E-postadress: janerik.ingwall@gmail.com

Revisor suppleant

Åsa Gisel, distriktssköterska, högskoleadjunkt Adress arbete: Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11, 141 52 Huddinge E-post: asamargis@gmail.com

Verkställande utskottet = VU

Susanne Dufva, Helene Andersson, Anna Markusela, Agneta Bergsten

Styrelsen förutom val beredning och revisorer

Susanne Dufva, Helene Andersson, Anna Markusela, Agneta Bergsten Carina Runnebring, Lena Karlsson, Britt- Louise Andersson, Carina Bååth, ,Elisabeth Lindahl, Malin Munter, Ulrika Källman, Christina Lindholm

Styrelse, valberedning och revisorer

Susanne Dufva, Helene Andersson, Anna Markusela, Agneta Bergsten ,Carina Runnebring, Lena Karlsson, Britt- Louise Andersson, Carina Bååth, Elisabeth Lindahl, Malin Munter, Ulrika Källman, Britt Ebbeskog, Christina Lindholm, Eva Sving, Jan-Erik Ingwall, Åsa Gisel