SSiS Logga

Styrelsen

Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, är en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. SSiS är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening, SSF

Våra mål:

  • Sträva efter att sårbehandling bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt lagar och författningar för att höja kvslitén på vård och omvårdnad av personer med sår och med risk för att utveckla sår.
  • Förebygga uppkomst av sår. Bidra till att resultat från forskning och utveckling inom vård och omvårdnad av personer med sår eller med risk för att utveckla sår sprids och tillämpas i klinisk verksamhet.
  • Vara en mötesplats för och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte mellan olika intressenter.
  • Bevaka och främja forskning, utveckling och utbildning inom vård och omvårdnad av personer med sår eller med risk för att utveckla sår.
  • Stärka och tydliggöra sjuksköterskans roll i sårbehandling.
  • Skapa förtroendefullt samarbete med företag inom sårbehandlingsområdet och vara rådgivande till dessa företag.

Relaterad information

Bli medlem

Vid styrelsemötet 5/2 2018 var det 468 betalande medlemmar.

Senast publicerad: 2018-02-11

Verksamhetsplan

Klicka på länk och läs verksamhetsplanen för 2018

SSiS verksamhetsplan 2018.pdf

Bli Medlem

Välkommen som medlem i Sårsjuksköterskor i Sverige, en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning. SSiS övergripande mål är att främja forskning, utveckling och utbildning för att höja kvaliteten för sårbehandling. Alla patienter med risk för sår i Sverige ska få en god och jämlik vård. Medlemsavgift 200 kr till: Plusgiro nummer 43 80 49-9 eller bankgiro nummer 5767-6330.

Bli medlem
Vallmo