SSiS Logga

Styrelsen

Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, är en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. SSiS är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening, SSF

Våra mål:

  • Sträva efter att sårbehandling bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt lagar och författningar för att höja kvslitén på vård och omvårdnad av personer med sår och med risk för att utveckla sår.
  • Förebygga uppkomst av sår. Bidra till att resultat från forskning och utveckling inom vård och omvårdnad av personer med sår eller med risk för att utveckla sår sprids och tillämpas i klinisk verksamhet.
  • Vara en mötesplats för och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte mellan olika intressenter.
  • Bevaka och främja forskning, utveckling och utbildning inom vård och omvårdnad av personer med sår eller med risk för att utveckla sår.
  • Stärka och tydliggöra sjuksköterskans roll i sårbehandling.
  • Skapa förtroendefullt samarbete med företag inom sårbehandlingsområdet och vara rådgivande till dessa företag.

Relaterad information

Bli medlem

Vid styrelsemötet 5/2 2018 var det 468 betalande medlemmar.