Trycksårs-skola Rehab station Stockholm

Denna kortfilm är en del i utbildningsfilmen Trycksårs-skolan av Madeleine Stenius, 2015.
En film som handlar om hur man kan förebygga och läka trycksår genom att ha en helhetssyn.

Utbildningsmaterialet är presenterad på ett lättbegripligt sätt för att öka kunskapen hos patienter/personer med nedsatt känsel och nedsatt rörlighet eller förlamning.

Utbildnings Dvd Trycksårs-skolan:

https://www.youtube.com/watch?v=MeWXuz1HISo

Positionering i sjukhusmiljö:

https://www.youtube.com/watch?v=wKuEpR9jX9Q

Inställning Rohodyna: 

https://www.youtube.com/watch?v=DlFzKvZZxi8

Hur man mäter ett sår 

https://www.youtube.com/watch?v=mzztgxid59I&t=0s&list=PL5LER7rQAxDthTK3NZHdCQq0gm40rG7DH&index=3

 

Positionering i säng i hemmiljö

https://www.youtube.com/watch?v=hdg60qTtJp0

Hjälpmedel för att positionera i säng

https://www.youtube.com/watch?v=kob-HYsrmfI