SKL

SKL Trycksår

SKL har tagit fram nio åtgärdspaket som stöd till landstingens, regionernas och kommunernas patientsäkerhetsarbete. Ta gärna del av åtgärdspaketet trycksår och skriften om framgångsfaktorer som finns i SKL:s webbutik samt Vårdhandbokens material om trycksår.

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomraden/riskomraden/trycksar.744.html