EPUAP Prevention och behandling av trycksår.

Kortversion av Klinisk riktlinje innehåller ett utdrag av rekommendationer, och en sammanfattning av den evidens som finns för prevention och behandling av trycksår. Dessa riktlinjer har tagits fram av National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).

Prevention och behandling av trycksår.

Kortversion av riktlinjer. 

Denna kortversion av Klinisk riktlinje innehåller ett utdrag av rekommendationer, och en sammanfattning av den evidens som finns för prevention och behandling av trycksår. Fullversionen av Klinisk riktlinje (Clinical Practice Guideline) innehåller en mer detaljerad analys och diskussion av tillgänglig forskning, kritisk värdering av antaganden och kunskap inom fältet samt en beskrivning av den metod som användes för att utarbeta riktlinjen. Den här kortversionen är avsedd för den vårdpersonal som behöver en snabb referens i vardagen vid omhändertagande av patienter inom hälso- och sjukvården. Användare bör inte enbart förlita sig på denna kortversion. Äntligen är Svenska översättningen på EPUAP evidensbaserade riktlinjer översatt. Dessa riktlinjer har tagits fram av National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Översättningen har gjorts i enlighet med de direktiv som satts av NPUAP, EPUAP och PPPIA. NPUAP, EPUAP eller PPPIA är dock inte ansvariga för att översättningen stämmer överens med originalet av denna kortversion av riktlinjen.