Hudskada

ISTAPs klassifikationssystem för Skin Tears

Skin tears är akut uppkomna sår som är orsakade av skjuv, friktion, och/eller annat trubbigt trauma mot huden och som resulterar i att hudens lager separeras från varandra. Just nu pågår ett översättningsarbete av ett internationellt klassifikationssystem för Skin tears och instrumentet ska användas i vidare forskning om denna typ av hudskada. Via e-post har SSiS medlemmar blivit inbjudna att delta i en undersökning om hur skin tears bäst översätts till svenska.

Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta
 
Ulrika Källman                                                  Carina Bååth
Forsknings- och utvecklingsledare                   Universitetslektor
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås                      Karlstads Universitet
ulrika.kallman@vgregion.se                             carina.baath@kau.se