Studera

Avhandlingar inom sårbehandling

Avhandlingar inom sårbehandling, trycksår och sårinfektioner 2018-2014

Johansson, Karin, (2017). Reflektion, Insikt och Ansvar – Lärandet i att leva med diabetes. (Reflection, Insight and Responsibility – Learning to live with Diabetes).

Linnaeus University Dissertations No 292/2017, ISBN: 978-91-88357-84-7.  

Länk till Karin Johanssons avhandling

Friman, Anne. (2017). Samverkan och lärande kring sårbehandling - erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning.

Thesis for doctoral degree (Ph.D.) Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet

Länk till Anne Frimans avhandling

http://www.avhandlingar.se/om/Anne+Friman/ 

Abstract

Monsen, Christina. (2016). Effects of Negative Pressure Wound Therapy on Perivascular Groin Infections after Vascular Surgery Wound Healing, Cost-Effectiveness and Patient-Reported Outcome. 

Department of Clinical Sciences, Malmö | Lund university 2016 

Länk till Christina Monsens avhandling. 

http://portal.research.lu.se/ws/files/12202704/e_spik_monsen.pdf

Källman, Ulrika. (2015). Evaluation of Repositioning in Pressure Ulcer Prevention. 

Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. ORCID iD: 0000-0002-2027-1663

Länk till Ulrika Källmans avhandling 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-117447

 

Bergstrand, Sara (2014). Preventing pressure ulcers by assessment of the microcirculation in tissue exposed to pressure

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. ORCID-id: 0000-0002-9663-3720

Länk till avhandling 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-109960

 

Sving, Eva. (2014). Pressure Ulcer Prevention: Performance and Implementation in Hospital Settings

Department of Public Health and Caring Sciences, Box 564, Uppsala University

Länk till Eva Svings avhandling

  

Eva Skyman. (2014) Consequences of meticillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) acquisition. Patient experiences and interactions in health care and daily life.


Department of Infectious Diseases, Institute of Biomedicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

Länk till avhandling