Vallmo
Foto Kristina Wetterdal

Länkar

Här presenteras dokument från bl.a. EWMA, information om RiksSår, guidelines, riktlinjer, vetenskapliga publikationer, avhandlingar och litteratur med anknytning till sårbehandling.

EWMA Journal senaste nr 2017 April är nu tillgänglig för nedladdning till organisationer som är affilerade till EWMA . 

EWMA Journal 2017 vol 17 no 1 

THE CRITICAL IMPORTANCE OF HAND HYGIENE IN INFECTION PREVENTION AND CONTROL