Vallmo
Foto Kristina Wetterdal

Länkar

Här presenteras dokument från bl.a. EWMA, information om RiksSår, guidelines, riktlinjer, vetenskapliga publikationer, avhandlingar och litteratur med anknytning till sårbehandling.

EWMA Journal senaste nr 2017 April är nu tillgänglig för nedladdning till organisationer som är affilerade till EWMA . 

EWMA Journal 2017 vol 17 no 1 

THE CRITICAL IMPORTANCE OF HAND HYGIENE IN INFECTION PREVENTION AND CONTROL

Relaterad information

Länkar till tidskrifter inom sårbehandling

CHANGE, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES WOUND MANAGEMENT IN CHANGING HEALTHCARE SYSTEMS Se länk  

http://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA_Journal_nov2016_site-1_Final_web.pdf

"Teamarbete vid sårbehandling"

"Wound management in diabetic foot ulcers"

http://www.woundsinternational.com/media/issues/673/files/content_10803.pdf

Infört 20/10-15

Senast publicerad: 2018-02-11

Prevention och behandling av trycksår. 2018

Äntligen finns en kortversion på riktlinjer översatt till Svenska. Dessa riktlinjer har tagits fram av National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Ny version efter en mindre justering februari 2018.

Swedish-Quick Reference Guide-FINAL-Feb 2018.pdf
Logga

Sårsmart

Webbaserad sårutbildning som producerats av STRAMA Stockholm.

http://www.sarsmart.se/

Maligna tumörsår

Regionalt vårdprogram 2015 tills ny version kommer. Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Vårdprogrammet publiceras enbart som pdf-dokument och finns att ladda ner på:

www.cancercentrum.se