WUWHS dokument
WUWHS dokument

WUWHS

Presentation av Positions dokument och Consensus dokument vid WUWHS Congress 2016 i Florens.

Presentation av Positions dokument och Consensus dokument vid WUWHS Congress 2016 i Florens

Dokumenten kan laddas ner genom att skapa konto: www.woundsinternational.com

Wound Union of Health Healing Societies (WUWHS), Florence Congress, Position document. Management of Biofilm, Wounds International, 2016

 • The role of biofilm in delayed wound healing
 • Biofilm management in practice
 • How is research advancing the understanding of biofilm

Autors: Thomas Bjarnsholt, Rose Cooper, Jacqui Fletcher, Isabelle Fromantin, Klaus Kirketerp-Mølle, Matthew Malone, Greg Schultz, Randall D Wolcott 

Antimikrobiella och multipel läkemedelsresistens är ett enormt annalkande hot på den globala hälso- och sjukvården, särskilt vid behandling av kronisk- och svårläkande sår. Aktuell data visar att förekomsten av biofilm finns i 60-100% av icke-läkande sår. Rollen som biofilm spelar vid kronicitet vid/kronifierade  sår och är fortfarande i sin linda. Det är allmänt accepterat att svårläkande sår innehåller biofilm och att deras närvaro på något sätt fördröjer eller förhindrar sårläkning.

Wound Union of Health Healing Societies (WUWHS), Florence Congress, Position document. Advances in wound care: the triangle of wound assessment, Wounds International, 2016

 • Looking beyond the wound edge with the Triangle of Wound Assessment
 • Using the Triangle of Wound Assessment in the management of venous leg ulcers
 • Using the Triangle of Wound Assessment in the management of diabetic foot ulcers

Autors: Marco Romanelli, Caroline Dowsett, Dorothy, Dorothy Doughty, Patri, Patricia Senet, Christian Münter, José Luis Lázaro Martínez 

Bedömning av sår är komplext och kräver en rad kliniska färdigheter och kunskaper. Det har aldrig varit viktigare att utmana nuvarande bedömnings instrument och utöka vår förståelse vid bedömning av sår och utanför sårområdet.

Wound Union of Health Healing Societies (WUWHS), Consensus document. Closed surgical incision management: Understanding the role of NPWT. Wounds International 2016

Autors: Guido Ciprandi, Risal Djohan, Pascal M Dohmen, Baha M Sibai, Michael Sugrue, Judith Tanner 

Ett betydande antal patienter utvecklar i världen varje år kirurgiska infektioner och andra kirurgiska sårkomplikationer. Sociala, hälso- och ekonomiska konsekvenser är betydande. Genomsnittsåldern i befolkningen ökar och mulitisjuklighet/co-morbiditet blir allt vanligare, antalet och komplexiteten av kirurgiska ingrepp som utförs ökar. Detta resultat innebär en stor utmaning att fortsätta minska risker och bördan vid kirurgiska infektioner och kirurgiska sårkomplikationer.Wound Union of Health Healing Societies (WUWHS), Florence Congress, Position document. Understanding hidradenitis suppurativa. Wounds International, 2016.

 • Managing and treating HS
 • Managing HS: approaches to wounds in pre-surgical and post-surgical phases
 • Addressing the impact of HS on quality of life and daily activities

Autors:  Valentina Dini, Afsaneh Alavi, Thomas Wild 

Hidradenitis suppurativa (hidradenit eller acne inversa, HS)  kallas för den okända hudsjukdomen och är ett kroniskt, handikappande tillstånd som ofta obevekligt fortskrider. HS ger inflammationer i huden som orsakar finnar, bölder eller svårläkta sår, oftast i hudveck som armhålorna, ljumskarna, under brösten eller på skinkorna. Denna sällsynta sjukdom uppstår ofta hos friska ungdomar och vuxna, och yttrar sig i smärtsamma lesioner som kan orsaka hypertrofiska ärr och orörlighet.

Wound Union of Health Healing Societies (WUWHS), Position document. Local management of diabetic foot ulcers.Wounds International, 2016.

 • Innovations in the management of DFUs and the diabetic foot in remission
 • Living with a DFU: the patient’s perspective
 • Managing and treating DFUs

Autors: Keith Harding, David G Armstrong, Paul Chadwick, Elizabeth Ruth Choudhry, Mike Edmonds, Miriam, Miriam Loots 

Förekomst av diabetes bland världens vuxna befolkning har nästan fyrdubblats under de senaste 30 åren bland 422 miljoner vuxna i hela världen som diagnostiserats med sjukdomen, enligt World Health Organisation Global Diabetes Report (2016). Inom denna population redovisas incidensen av diabetiska fotsår (DFUs) var 4 % - 10 %, med risk 1-4 för sårbildning under en livstid.

Wound Union of Health Healing Societies (WUWHS), Consensus document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016.

Autors: Joyce Black, Jacqui Fletcher, Keith Harding, Zena Moore, Norihiko Ohura, Marco Romanelli, Nick Santamaria 

Erkännande av de enorma ekonomiska, hälsomässiga och sociala bördan av trycksår har resulterat i betydande ansträngningar för att minska tryckskadornas förekomst. Trots detta förekommer fortfarande trycksår. Under de senaste åren finns det evidens att vissa typer av förband som vanligtvis används för att behandla öppna sår har potential att komplettera förebyggande åtgärder och ytterligare minska incidensen för uppkomst av tryckskada.

Wound Union of Health Healing Societies (WUWHS), Clinical report: Innovations in hard-to-heal wounds. Wounds International, 2016.

Autors: Roberto Brambilla, Jennifer Hurlow, Stephan Landis, Randall D Wolcott 

 En väletablerad praktisk och prediktiv åtgärd för att följa progressionen av komplett sårläkning på längre sikt (24 veckor) är procent förändring av sårområdets yta under de första 4 veckorna. Vissa tillstånd har potential att fördröja sårläkningen och tecken som kan tyda på avstannad läkning är; infektion, ischemi, eller abnorm inflammation, med nedsatt inflammatoriskt svar som ofta är beständig. Icke-läkande sår innehåller mikrobiella, biokemiska och cellulära avvikelser som fördröjer läkningsprogressen och ofta inblandad med närvaro av biofilm.

Text: Britt Ebbeskog, senior universitetslektor, leg sjuksköterska, Med Dr

Free download available from: www.woundsinternational.com

WUWHS Consensus Document on Wound Exudate

Wounds International are proud to announce the launch of the latest World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) consensus document for the effective assessment and management of wound exudate.

Exudate plays a key role in wound healing. However, exudate can delay healing when in the wrong amount, in the wrong place, or of the wrong composition. Effective assessment and management of exudate is therefore key to ensuring timely wound healing without complications.

Since the World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) last issued guidance on exudate management in 2007, understanding of exudate and healing has moved on. In addition, some new treatments have become available and the roles of others have developed. Recognition for the need for more up-to-date guidance resulted in this consensus document.

The process of developing the document started with a meeting of an international group of experts in June 2018 and was followed by extensive review by the Core Expert Working Group and a Review Panel. This new consensus document provides clear, practical guidance that will help clinicians to effectively assess and manage exudate to prevent exudate-related complications and improve outcomes för patients.