Antiseptiska preparat vid sårbehandling

"Antiseptiska preparat vid sårbehandling" och "Antiseptiska eller antibiotika vid svårläkta sår". Intressanta artiklar i debatten om val av lokalt förband vid sårinfektion.

"Antiseptiska preparat vid sårbehandling"

Dokumentet har tillkommit som ett försök att klargöra problematiken kring sår med kraftig biobörda/sårinfektion. Det är tänkt som ett kunskapsunderlag för vård och omsorg och i samband med upphandlingsdiskussioner. Utarbetat av Christina Lindholm och med bistånd från Swedish Medtech.

Antiseptika eller antibiotika vid svårläkta sår?

Bakom svärläkta sår finns ofta en kraftig så kallad biobörda med många mikroorganismer/ sårpatogena bakterier i såret. Här finns numera säkra lokalbehandlingsalternativ med antiseptika. den utvecklingen kan möjligen också förklara den fallande trenden i antiobiotikaförskrivning, som framgår av i rikssårs-registret.

I tidskriften Evidens nr 2 2014 finns ett tema Svårläkta sår s. 4-7 av Christina Lindholm. 

Relaterad information

Dokument Antiseptiska preparat vid sår av Christina Lindholm 2013

Antiseptiska förband

Tema Svårläkta Sår s. 4-7