Antiseptiska preparat vid sårbehandling

Detta dokument har tillkommit som ett försök att klargöra problematiken kring sår med kraftig biobörda/sårinfektion. Christina Lindholm, Leg. sjuksköterska, Med.Dr. Senior professor har utarbetat dokumentet, april 2013. Tryckning av dokumentet har finansierats med vänligt bistånd från Swedish Medtech. Intressekonflikter: Inga

Antiseptiska preparat vid sårbehandling

Detta dokument har tillkommit som ett försök att klargöra problematiken kring sår med kraftig biobörda/sårinfektion. Det är tänkt som ett kunskapsunderlag för vård och omsorg och i samband med upphandlingsdiskussioner. Dokumentet har granskats av en rad personer med stor kunskap om sårbehandling, bland annat styrelsen för Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS och Dr Rut Öien, Sårcentrum, Blekinge. Tryckning av dokumentet har finansierats med vänligt bistånd från Swedish Medtech. Författare: Christina Lindholm

Intressekonflikter: Inga

Relaterad information

Antiseptiska vid sårbehandling

Fel vid sårbehandling en film av Helene Andersson och Christina Lindholm

http://youtu.be/Pp3NlepK-Y4