Medlemsansökan

Inträdesansökan till SSiS. SSiS styrelse vill tacka dig som varit medlem i föreningen under 2019 och ser fram emot dig som medlem även år 2020.

Medlemsförmåner

Lägre konferensavgift till SSiS:s sårkonferens.

Medlemmar erhåller tidskriften SårMagasinet gratis (ingår i medlemsavgiften som är 200 kr) som utkommer fem gånger om året. Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften SårMagasintet (kostnad 300 kr/år) för andra yrkesgrupper. Läs mer under fliken Sårtidskrifter!

Personuppgiftshantering

Personuppgiftshanteringen på Sårsjuksköterskor i Sverige sarsjukskoterskor.se sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blir svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är Sårsjuksköterskor i Sverige, organisationsnummer: 802430-0645

Alla uppgifter ska fyllas i för att vi ska kunna skicka information om nyheter, aktiviteter och sårkonferenser samt utskick av SårMagasinet.

Relaterad information

OBS! Vid ändring av adress och e-post, Skicka uppgifterna till sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se.

Medlemsansökan 

För medlemskap – fyll i uppgifterna nedan och betala 200 kr till: Plusgiro nummer 43 80 49-9 eller bankgiro nummer 5767 - 6330, alternativt Swisha 200kr genom att scanna Qr koden nedan när du loggat in på ditt Swishkonto.

Medlemsansökan

Medlemsavgiften betalas till plusgiro nummer 438049-9 eller bankgiro nummer 5767-6330 Nordea. Ange namn och vad betalningen avser.