Bli medlem i SSiS

Välkommen som medlem. Glöm inte att ange namn, personnummer, adress och e-post på inbetalningstalongen. Vid ändring av Adress och E-post, skicka uppgifterna till: sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se.

Medlemsansökan 

För medlemskap – fyll i uppgifterna vid medlemsansökan och betala 200 kr till: Plusgiro nummer 43 80 49-9 eller bankgiro nummer 5767 - 6330.

Fyll i formulär genom att klicka på fliken medlemsansökan 

Följande uppgifter ska ifyllas för fullständig registrering:

 • Personnummer
 • Namn, förnamn och efternamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Postadress
 • Hemtel. Mobiltelefon
 • Mejl
 • Yrkestitel, leg sjuksköterska eller sjuksköterskestudent
 • Arbetsgivare
 • Arbetsplats
 • Adress arbetsplats

Skicka uppgifterna till sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se

Personuppgiftspolicy länk
Personuppgiftshanteringen på Sårsjuksköterskor i Sverige sarsjukskoterskor.se sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blir svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är Sårsjuksköterskor i Sverige, organisationsnummer: 802430-0645

Alla uppgifter ska fyllas i för att vi ska kunna skicka information om nyheter, aktiviteter och sårkonferenser samt utskick av SårMagasinet.

Relaterad information

OBS! Vid ändring av adress och e-mail, Skicka uppgifterna till sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se.