EWMA konferens i Sverige 5 – 7 juni 2019

INBJUDAN Det är ett stort nöje att tillkännage den 29.e Konferensen för EWMA 5-7 juni 2019 i Göteborg. Tema för EWMA konferensen är: Person-centred Wound Care. Who is in Charge of the Wound? Konferensen anordnas av EWMA i samarbete med SSiS. Vi ser fram emot att välkomna dig till Göteborg! Information se länk nedan.

EWMA 5-7 Juni 2019 i Göteborg
Göteborg EWMA foto

Stipendium 2018

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.

Swenurse doktorandstipendium
SWENURSE logga

GDPR, General Data Protection Regulation

Personuppgiftshanteringen på Sårsjuksköterskor i Sveriges hemsida sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blir svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Ytterligare information om hur vi hanterar detta kommer inom kort.

EWMA 2018 9-11 May, Krakow, Poland

Mer än 3500 deltagare anslöt sig till Krakow förra veckan vid den 28: e EWMA konferensen. Konferensen höll en hög nivå på vetenskapliga presentationer, nätverksaktiviteter samt tillfälle att utbyta kunskap och erfarenheter med internationella kollegor. Vi ses nästa år i juni i Göteborg. EWMA 2020 blir i London. Foto: Britt Ebbeskog

http://www.ewma2018.org/
EWMA invigning

SSiS Nyheter 2018

Totalt 155 personer deltog i sårkonferensen, och 30 utställare. Utvärderingen av konferensen visar på att man upplevde den som givande, intressant och aktuell. Uppdatering av Utbildningar inom sår. Stop Pressure Ulcers blir den 15 November 2018. Klicka på länk Utbildningar/Konferenser för mer information. Foto av Kristina Wetterdal på konferensgruppen.

Konferens
Konferensgrupp Foto Kristina Wetterdal

Sårpodden

Du har väl inte missat att lyssna på Sårpodden. Finns på de flesta mediabibliotek där poddar finns. Du kan klicka på länken nedan så kan du lyssna via Soundcloud och Itunes.

Lyssna på Sårpodden
Sårpodden

ÅRSMÖTE 2018

Föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) har haft årsmöte, Torsdagen 19 april 2018 kl 10:15, vid Quality Grand Hotel, Borås. Vid SSiS Årsmöte 2018 valdes ordinarie ledamöter och suppleanter till SSiS:s styrelse samt revisorsuppdrag. Nyval av Anna Markuusela och Malin Munter på 2 år. SSiS styrelse avtackade avgående ledamöter, Eila Sterner, Nina Åkesson och Gunilla Hansson för deras insatser i styrelsen. Foto: Kristina Wetterdal

Lista över SSiS styrelse 2108
Vallmo Foto KW

Nytt Trycksårskort

Ett kort för fickan - Nollvision Trycksår. Här kan du ladda ned SSiS nya trycksårskort - Nollvision Trycksår. Kortet är ursprungligen framtaget på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås, men SSiS har med SÄS godkännande modifierat det något och får publicera det här. För den som vill trycka upp egna kort, ladda ned Pdf-filerna (fram- och baksida) och lämna in på tryckeri. Lämpligen trycks kortet upp i plastat papper så att det håller sig en tid i arbetsfickan. Kortet är tänkt att vikas på mitten. Länk till Pdf-filer se nedan.

Nytt Trycksårskort - Nollvision trycksår
Logga

SårMAGASINET Tidskrift för Sårsjuksköterskor

År 2018 utkommer fyra medlemstidningar och ett konferensnummer. Nummer 3 utges i juni. Tema: Ovanliga sår, antibakteriella och antiseptiska, rapportering från SSiS konferens och EWMA i Krakow. Medlem i SSiS erhåller Sårmagasinet utan extra kostnad (se Medlemsansökan). Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften a' 300 kr för en helårsprenumeration för sårintresserade personer som inte är medlemmar.

Länk till SårMAGASINET
Logga Sårmagasinet

Prevention och behandling av trycksår. 2018

Äntligen är Svenska översättningen på EPUAP evidensbaserade riktlinjer översatt. Dessa riktlinjer har tagits fram av National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Översättningen har gjorts i enlighet med de direktiv som satts av NPUAP, EPUAP och PPPIA. NPUAP, EPUAP eller PPPIA är dock inte ansvariga för att översättningen stämmer överens med originalet av denna kortversion av riktlinjen. Ny version efter en mindre justering 5/2-18.

Prevention och behandling av trycksår: Kortversion av riktlinje
EPUAP riktlinjer

EPUAP 2018 12-14/9, Rome, Italy

Welcome to the 20th Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. It is a great pleasure to announce the 2018 Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. The conference will take place in Rome, Italy between 12 -14 September 2018. The conference theme is: Interdisciplinary teamwork and technological innovations: A winning approach to pressure ulcer management.

Länk för information om EPUAP konferens
EPUAP Rom

Sårpodden

Du har väl inte missat att lyssna på Sårpodden!

Lyssna på Sårpodden här
Sårpodden

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet

Bli SSiS medlem

För medlemskap – fyll i uppgifterna vid medlemsansökan och betala 200 kr till:  Plusgiro nummer 43 80 49 -9 eller bankgiro nummer 5767 - 6330.

Medlem

Kalender

Styrelsen

Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, är en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv.

Styrelsen
SSiS Logga

Nationellt kvalitetsregister

Register för personer med svårläkta sår. I RiksSår registreras bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes. Registeruppgifterna utgör en databas för klinisk praktisk verksamhet, för kvalitetsförbättring och för patientnära forskning i ämnet sårläkning. För information kontakta registersekreterare: anna.davnert@rikssar.se

RiksSår
Logga RiksSår