Stipendium 2018

 

Östergötlands ledningsgrupp för MAS och MAR (MALG)

Östergötlands ledningsgrupp för MAR och MAS har samordnat sig i MALG genom att på ett strukturerat arbetssätt använda varandras kompetenser för att nå samsyn och arbeta likvärdigt i länets kommuner med implementering och uppföljning i gemensamma frågor.

Samverkan i MALG bidrar till ökad patientsäkerhet och jämnare kvalitet inom MAS/MAR´s ansvarsområden i den kommunala vården.

Samverkan i MALG underlättar för andra vårdgivare och ökar samsyn och samverkan med Region Östergötland.