stipendiater 2017

Tomas Axén och Margareta Lägervik Jönköping stipendiater 2017

Thomas Axén och Margareta Lägervik har tillsammans med apotekare, genomfört ett jättearbete för att underlätta för sjuksköterskorna i den kommunal hälso- och sjukvården.

I dialog med läkemedelskommittén har rutiner arbetas fram för att hanteringen av läkemedel skulle bli patient säkrare. I sin medverkan i läkemedelskommittén har de kunnat påverka så att det numer finns en tydlig vårdkedja med riktlinjer för läkemedelshantering och generella ordinations direktiv som gäller för hemsjukvården i särskilt och ordinärt boende i Jönköpings län.