Kompetensutvecklingsdagar 2019

Tack till alla som deltagit i årets kompetensutvecklingsdagar.

 
Presentationerna från föreläsarna hittar du nedan under rubrikerna i programmet.
 
En utvärderings enkät kommer att skickas ut inom kort till alla deltagare så håll utkik. Utvärderingen med era synpunkter och tankar är viktiga för att vi ska kunna planera inför nästa års dagar

 

 

Tema: Juridik, vetenskap och verklighet i en trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård.

NÄR: 8-9 maj 2019

VAR: Karlstad CCC 

Onsdagen den 8 maj

Kl.09:30 Kaffe med registrering
Kl.10:00 Konferensstart välkomna! Ordförande riksföreningen
Kl.10:05 Välkommen till Karlstad, kommunalråd Per Samuel Nisser
Kl.10:15 Rehabiliterande arbetssätt/träning kan minska behov av insatser – Magnus   Zingmark, Östersund. MAS MAR maj 2019.ppt

Kl.10:55 Bättre resultat för dem vi är till för, Ewa Sunneborn och Ulf Prahl,  IVO.
Kl.11:30 Presentation av årets utställare.
Lunch och utställningsbesök
Kl.13:15 Utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:1)”. Hur uppdrag ges och hur myndigheter styrs. Niklas Eklöf, Regeringskansliet.SOU20171_MASMAR_190508.pptx
Kl.14:30 Årsmöte riksföreningen, Ordf: Irene Nilsson Karlsson
Kl.15:00 Kaffe med utställningsbesök
Kl.15:30 Kartläggning av kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, Irene Nilsson Karlsson, Öppna jämförelser, Eva Lejman Socialstyrelsen.MAS och MAR kompetensutvecklings maj 2019_version_2.pptx
Kl 16:30 Avslutning
Kl.19:00 Konferensmiddag


Torsdagen den 9 maj
Kl.08:30 Konferensen startar
Kl.08:30 Stipendiat 2019 .
Kl.08:40 Stipendiater 2018 MALG MALG Kompentensutvecklingsdagarna 2019.ppt
Kl.09:05 Socialminister Lena Hallengren
Kl.09:45 Kaffe med utställningsbesök
Kl.10:15 Rena händer räddar liv, HALT, Fanny Bergman Folkhälsomyndigheten
Kl.11:00 Nationellt arbete för ökad patientsäkerhet, Charlotta George, Socialstyrelsen
Kl.11:45 Lunch och utställningsbesök
Kl.13:00 Utredning medicintekniska hjälpmedel och Bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning, Birgitta Fagervall-Yttling, SKL  Presentation Medicinsk tekniska hjälpmedel.pptx  och Funkis och hälsa MASMAR.pptx och MAS MAR 2019A.A_.pptx

Kl 13:50 Tack för dagarna, info om utvärderingsenkät, promenad till Sandgrund
Kl.14:00 Kaffe och guidad visning på Lerinmuséet, Sandgrund.