Kompetensutvecklingsdagar 2019

Nu kan du anmäla dig till Riksföreningen för medcinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehanbiliterings Kompetesnutvecklingsdagar 8-9 maj i Kalrstad CCC. Temat för dagarna är i år: juridik, vetenskap och verklighet i en trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård.

Kompetensutvecklingsdagar 2019

Kompetensutvecklingsdagar 
Riksföreningen MAS-MAR

Tema: Juridik, vetenskap och verklighet i en trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård.

NÄR: 8-9 maj 2019

VAR: Karlstad CCC

Anmälan är stängd

 

Onsdagen den 8 maj
Kl.09:30 Kaffe med registrering
Kl.10:00 Konferensstart välkomna! Ordförande riksföreningen
Kl.10:05 Välkommen till Karlstad, kommunalråd Per Samuel Nisser
Kl.10:15 Rehabiliterande arbetssätt/träning kan minska behov av insatser – Magnus   Zingmark, Östersund.
Kl.10:55 Bättre resultat för dem vi är till för, Ewa Sunneborn och Ulf Prahl,  IVO.
Kl.11:30 Presentation av årets utställare.
Lunch och utställningsbesök
Kl.13:15 Utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:1)”. Hur uppdrag ges och hur myndigheter styrs. Niklas Eklöf, Regeringskansliet.
Kl.14:30 Årsmöte riksföreningen, Ordf: Irene Nilsson Karlsson
Kl.15:00 Kaffe med utställningsbesök
Kl.15:30 Kartläggning av kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, Irene Nilsson Karlsson, Öppna jämförelser, Eva Lejman Socialstyrelsen.
Kl 16:30 Avslutning
Kl.19:00 Konferensmiddag


Torsdagen den 9 maj
Kl.08:30 Konferensen startar
Kl.08:30 Stipendiat 2019
Kl.08:40 Stipendiater 2018 Mika Smeds
Kl.09:05 Socialminister Lena Hallengren
Kl.09:45 Kaffe med utställningsbesök
Kl.10:15 Rena händer räddar liv, HALT, Fanny Bergman Folkhälsomyndigheten
Kl.11:00 Nationellt arbete för ökad patientsäkerhet, Charlotta George, Socialstyrelsen
Kl.11:45 Lunch och utställningsbesök
Kl.13:00 Utredning medicintekniska hjälpmedel och Bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning, Birgitta Fagervall-Yttling, SKL
Kl 13:50 Tack för dagarna, info om utvärderingsenkät, promenad till Sandgrund
Kl.14:00 Kaffe och guidad visning på Lerinmuséet, Sandgrund.