Dialogseminarier - kompetensförsörjning

Det pågår en statlig utredning om kompetensförsörjning i vård och omsorg.

Utredningen startade i början av året och hade planerat en rad seminarier i landet.  
Vi behöver lyfta fram behovet av hälso- och sjukvårdskompetens dvs sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i den kommunala hälso och sjukvården
anmäl er och delta gärna

Mötena i juni är redan fulltecknade men det finns möjlighet i september.
Seminarier som genomförs under hösten: 1/9, 2/9, 8/9, 14/9, 15/9, 16/9, 22/9, 25/9. Tiderna för dessa är kl. 14.00-16.00.