Årsmöte

Kallelse till årsmöte Riksföreningen Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för rehabilitering

 

Inställt årsmöte för Riksföreningen MAS-MAR den 27 maj

Styrelsen måste tyvärr meddela att på grund av rådande situation med Coronapandemin så måste årsmötet ställas in. Enligt Riksföreningens stadgar så ska årsmötet ska hållas innan 30/6.

Det framkommer nu att det inte går att få klart bokslut och revisionsberättelse innan planerat årsmöte 27/5 därför flyttas årsmötet till i höst hösten. Troligen går det inte heller i september att genomföra ett fysiskt möte.

Beslut togs att årsmötet flyttas till 24 september kl 15, via SKYPE.

Enligt juridisk kompetens på Svensk sjuksköterskeförening är det inte lämpligt att genomföra ett årsmöte utan att ekonomin kan redovisas om styrelsen ska få ansvarsfrihet. Speciella omständigheter (pandemin) medger att årsmötet kan skjutas upp.

Länk kommer att skickas ut till de som anmäler sig via föreningens hemsida

sista dag för anmälning är den 20 september

 mas-mar_kompetensutvecklingsdagarna@outlook.com

 23 sept skickas länken ut till anmälda.

 

 

 

 

Årsmöte

I år så genomför vi årsmöte via länk 27 maj kl 14.30 Anmälan sker på sidan för årsmötet