SveDem

SveDem är ett nationellt kvalitetsregister där en checklista för hur utredningen och vården ska utföras används som följer personerna med demenssjukdom genom hela vårdkedjan.

Annika Nilsson Kil är invald i styrgruppen för SveDem(Svenska demensregistret) som representant för styrelsen för riksföreningen för MAS/MAR.

Registret växer kontinuerligt i specialist-, primärvård och kommuner och sedan starten 2007 till år 2017 har över 73 000 grundregistreringar och mer än 57 000 uppföljningar genomförts.
Annika deltog 4-5/3 i styrgruppsmöte samt genomgång av årsrapport 2018. Det vara ett lärorikt möte med intressanta diskussioner.


Många kommuner har redan anslutit sig till Säbo-modulen som ger ett bra verktyg för att årligen följa upp hur väl den egna verksamheten följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom.
En uppföljning av personer med demenssjukdom inom hemtjänsten har testas inom några pilotkommuner t ex Torsby och Oxelösund under 2018 och är nu klar att börja användas.
Det känns angeläget att flera kommuner ansluter sig, mera information kan fås genom https://www.ucr.uu.se/svedem/