Rena Händer räddar liv

Rena händer räddar liv är en arbetsgrupp inom Folkhälsomyndigheten. Gruppen arbetar med att ta fram en webbsida tillgänglig för både Regioner och kommuner där viktig information kring basala hygienriktlinjer finns. Annika Nilsson MAS i Älvsbyn och Mårten Davidsson MAS i Finspång representerar kommunerna i detta arbete