Remissvar: Framtidens specialistsjuksköterska SOU 2018:77

Remissvar på betänkandet om Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter SOU 2018:77. skickas till Utbildningsdepartementet

Remissvar Framtidens specialistsjuksköterska SOU 2018 77.docx