Remiss Nya apoteksmarknadsutredningen 2018:53

Riksföreningen har lämnat svar på Remiss av slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m m. (S2018/03762/FS)Remissvar Nya apoteksmarknadsutredningen SOU 2018 53.pdf