Möte med vårdförbundet

Annika Wollin, Vårdförbundet inbjuden till Riksföreningen. Hon är vårdstrateg sedan 1/1 2019. Dialog kring Vad vi kan göra tillsammans

Överenskommelse finns

Riksföreningens medskick till Annika:
- Patienten i fokus (den kommunala hälso- och sjukvården)
- Patientsäkerhet
- Olika förusättningar för MAS/MAR i landet
- Bevaka den kommunala hälso- och sjukvården mot myndigheter
- MAS/MAR-rollen är en ledare, men inte chef
- Hur påverkas den kommunala hälso- och sjukvården i framtiden? -  Nära vård.
- Hur sprida kunskap om den kommunala hälso- och sjukvården till kollegor inom landsting/region?
- Arbetsmiljö kontra patientsäkerhet
- Hur riggar vi en organisation så att de äldre inte behöver åka till sjukhus i onödan?
- Bemanning jourtid
- Kompetens, mer avancerad vård i hemmet och på särskilt boende
- Rekrytering är ett bekymmer
- Mycket ensamarbete
- Utbilda och handleda outbildad personal, ofta språksvaga
- Krav från Socialstyrelsen att kommunen ska validera språkkunskaper hos personer med utländsk sjuksköterskelegitimation