Sektionsdag hos Svensk sjuksköterskeförening (SSF)

Föreningen var inbjudna till en sektionsdag hos SSF den 16 januari 2019 Ordförande Kerstin Carlsson deltog på denna dag

Temat för workshopen var Utredning God och Nära vård.

Anna Nergårdh började med att presentera sin utredning om God och nära vård i dialog med mötet.
På em var det samtal i grupper hur vi ska tänka och jobba i framtiden för en God och nära vård.
En hel del tankar kom fram men vi fastnar lätt i hur vi gör nu istället för att tänka nytt.
Det känns viktigt att föreningen är representerad i dessa sammanhang för att lyfta det kommunala perspektivet.