Möte med Socialstyrelsen: handbok för läkemedelshantering

De är mitt uppei arbetet med handboken för läkemedelshantering och håller just nu på med att hämta in kunskaper

Tidplan: Handboken ska vara klar till sommaren 2019. Ska vara en vägledning och stöd till föreskriften. Utmaning att skriva en handbok utan ytterligare krav än vad som finns i föreskriften. Ska gälla i all hälso- och sjukvård. Arbetsgrupp på Socialstyrelsen med vårdkompetens.

Riksföreningen ser svårigheter med att delegerad personal ska ha högre kunskaper om läkemedlens effekter, risker och biverkningar.
Ett stöd behövs för att avgöra vad som är tillräcklig utbildning om läkemedel.

Riksföreningen fortsätter att följa utvecklingen 

läs vidare i protokoll för Riskföreningen 2019-01-31