Möte med Palliativa registret.

  Greger Fransson vid  Palliativa registret blev inbjuden vid styrelsemötet den 1/2 2019

Berättade att Kvalitetsregister är i en övergångsfas. Resurserna har minskat.

nu finns den Nationella vårdplanen för palliativ vård  på papper.

Ett framtida Mål är att plocka data ut patientjournalen och direkt stoppa in i det palliativa registret.
Föslag fanns att kommunerna skulle betala 2 kr per kommuninnevånare för att finansiera kunskapsstyrning i 6 kvalitetsregister. Beslut kom ej 16/12 2018. Fortsatt diskussion kommer att ske under  2019. Palliativregistret kommer att ha serviceavtal, ej avgift för alla.

  • Serviceavtalet innebär att : 
  • Man kan beställa material fritt, annars 5 kr /broschyr.
  • Uppföljningar per web.
  • Man kan vara med i 6 möten per år.
  • Utbildning/web.

fråga ställs angående vad vill vi ha i rapportform? 
Klockslag för dödsfallet är frivilligt att fylla i. Man kan få den statistiken genom att kontakta registret. Kan behövas för att analysera brister i palliativ vård.

För att ansluta till registret: Ring till palliativa registret måndag till fredag 9-15.

Rapportutskick: Standard är varje kvaltal. Avvikelser från standard meddelas registret info@palliativ.se.

Greger visar även  hur vi navigerar i registret för att ta ut statistik